Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 11
  3. isiZulu Literature
 

Cambridge

Books - Akulawule umththo (IsiZulu) | ISBN 9781107603752 Akulawule umththo (IsiZulu)
Author: P.B. Maphumulo
ISBN: 9781107603752
Product Type: Books
R135.95

Books - Izimvemvane (IsiZulu) | ISBN 9781107603745 Izimvemvane (IsiZulu)
Author: Themba Qwabe,Abednego Mandlenkosi Maphumulo
ISBN: 9781107603745
Pages: 128
Published: 2013-01-01
Product Type: Books
R135.95

Books - Izindlalifa zamalungel okufa nokuphila (IsiZulu) | ISBN 9780521137720 Izindlalifa zamalungel okufa nokuphila (IsiZulu)
Author: A.T. Ndlovu
ISBN: 9780521137720
Product Type: Books
R135.95

Books - Kungabheja ezansi! (IsiZulu) | ISBN 9781107603776 Kungabheja ezansi! (IsiZulu)
Author: P.B. Maphumulo
ISBN: 9781107603776
Product Type: Books
R135.95

Books - Ngiyadela ngobuntu! (IsiZulu) | ISBN 9780521137751 Ngiyadela ngobuntu! (IsiZulu)
Author: Mabuyiseni Fana Mdlalose
ISBN: 9780521137751
Product Type: Books
R135.95

Books - Zidlana imilala (IsiZulu) | ISBN 9781107628120 Zidlana imilala (IsiZulu)
Author: Abednego Mandlenkosi Maphumulo,Patrick Bhekizenzo Maphumulo,Zamokwakhe Mkhize,Aaron Mkhonzeni Maphum
ISBN: 9781107628120
Pages: 155
Published: 2013-01-01
Product Type: Books
R57.95
 

Macmillan unspecified

Amakloba
ISBN: 9780333591390
Product Type: Books
R240.95

Amalezulu
ISBN: 9780853200161
Product Type: Books
R177.95

Dade Mfowethu
ISBN: 9780797809635
Product Type: Books
R177.95

Indlal Inamanyala
Author: M. Lamati
ISBN: 9781431028610
Pages: 159
Published: 2015
Product Type: Books
R123.95

Insumansumane
ISBN: 9781869250652
Product Type: Books
R213.95

Iziko
ISBN: 9780947054052
Product Type: Books
R195.95

Izikondlo Zika - Bw Vilakazi
Author: Benedict Wallet Vilakazi,D. B. Z. Ntuli
ISBN: 9781868142392
Pages: 208
Published: 1993
Product Type: Books
R274.95

Long Walk To Freedom Isizulu
Author: Chris Van Wyk,Nelson Mandela,Paddy Bouma
ISBN: 9781920271138
Pages: 57
Published: 2009
Product Type: Books
R105.95

Mkabayi Kajama
Author: Zwelibanzi kaMagendane Sibiya
ISBN: 9781431011315
Pages: 121
Published: 2011


This is a historical play, a recollection of historical events though the eyes of an influentially powerful woman. Makabayi, the daughter of Jama, was also instrumental in shaping the history of the zulu nation.
Product Type: Books
R207.95

Ngingathi Ngingathini
Author: Mandla Mbabazeni Mafuleka
ISBN: 9780797808126
Pages: 63
Published: 1996
Product Type: Books
R177.95

Ubonakele
Author: M. Sikosana
ISBN: 9781431026913
Pages: 84
Published: 2015
Product Type: Books
R135.95

Ucu Olumhlophe-Uvulandlela
Author: Lawrence Teboho Lazarus Mabuya,C. T. Msimang
ISBN: 9780333559840
Pages: 87
Published: 1993
Product Type: Books
R177.95

Ukufa Kukashaka (CAPS)
Author: Elliot Zondi
ISBN: 9781431028627
Pages: 78
Published: 2015
Product Type: Books
R102.95

Umahluleli Ngunembeza
ISBN: 9780797822405
Product Type: Books
R240.95

Umjijimezo
Author: Condy Nxaba
ISBN: 9780797806566
Pages: 128
Published: 1995
Product Type: Books
R240.95
 

Vivlia Various

Akundlela Ingayi Ekhaya
Author: Austine Moeketsi T. Motloung
ISBN: 9781430721857
Pages: 111
Published: 2011
Product Type: Books
R130.95

Izibazi Zomphefumulo
ISBN: 9781430720867
Product Type: Books
R148.95

Izivunguvungu
ISBN: 9781430721901
Product Type: Books
R147.95
 

X Kit Achieve!

Ngenxa Yesithembiso Grade 11
ISBN: 9781928330851
Product Type: Books
R95.95
 

Other Series

Books - Kungasa Ngifile | ISBN 9780624041092 Kungasa Ngifile
Author: E. D. M. Sibiya
ISBN: 9780624041092
Pages: 87
Published: 2002
Product Type: Books
R160.95

Books - Imibengo | ISBN 9780796005540 Imibengo
ISBN: 9780796005540
Product Type: Books
R83.95

Abahluleli - Zulu Short stories
ISBN: 9781919724034
Product Type: Books
R168.95

Hhawu Ndlalifa (Drama) (IsiZulu) (Creative Writing Series)
Author: Emelda M. Damane,Emelda Misiwe Mkabayi Damane
ISBN: 9780636031913
Pages: 132
Published: 1997


Le ncwadi iphatha futhi nesono somuntu olunge ukweqa esisibona kuMgobhozi ongamkhuzi umfowabo ngoba ethi akathandi ukukhulumela futhi. Ibuye iphathe ingxaki yabazali abesaba abantwana babo. Sikhulu epitomises a heartless and selfish character.
Product Type: Books
R163.95

Books - Impicabadala (Drama) (African Heritage Winner, 1996) (IsiZulu) | ISBN 9780636028869 Impicabadala (Drama) (African Heritage Winner, 1996) (IsiZulu)
Author: Dlamini,Ntombifuthi Geraldine Dlamini
ISBN: 9780636028869
Pages: 134
Published: 1996-01-01
Product Type: Books
R162.95

Iphisi Nezinyoka - Zulu Drama
ISBN: 9780798015363
Product Type: Books
R137.95

Iqhude - Zulu Short stories
ISBN: 9780798632492
Product Type: Books
R143.95

Izaqheqhe - Zulu Traditional literature
Author: Ncamsile Makhambeni
ISBN: 9780798620741
Pages: 96
Published: 1986


A collection of traditional works in Zulu.
Product Type: Books
R153.95

Izigi - Zulu One-act plays
ISBN: 9780798638210
Product Type: Books
R178.95

Izikhwili Zembongi (Poetry)
ISBN: 9780796218551
Published: 2007
Product Type: Books
R173.95

Izinsungulo - Zulu Poetry
Author: C. T. Msimang
ISBN: 9780798604970
Pages: 89
Published: 1980-01-01
Product Type: Books
R119.95

Izintandane Zodlame (Drama) (African Heritage Winner, 1996) (IsiZulu)
Author: S. H. Dubazana
ISBN: 9780636028852
Pages: 132
Published: 1996-01-01
Product Type: Books
R162.95

Three-in-One Integrated Learning Programme Grade R Kit component: Safety Scissors (20) (NCS)
ISBN: 9780636081529
Product Type: Books
R413.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783