Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Various
  3. isiZulu Literature
 

Macmillan unspecified

Inkondlo Kazulu
Author: Benedict Wallet Vilakazi
ISBN: 9780854940684
Pages: 92
Published: 1982
Product Type: Books
R163.95

Uhambo Olude Oluya Enkululekweni (Long Walk To Freedom)
ISBN: 9781869251253
Product Type: Books
R197.95
 

Shuters

Amagugu Esizwe (Essays)
ISBN: 9780796059055
Product Type: Books
R104.95

Amanyalenyoka FAL (School Edition)
ISBN: 9780796074423
Product Type: Books
R60.95

Azibuye Emasisweni (School Edition)
ISBN: 9780796077554
Product Type: Books
R78.95

Elokufa Alitsheli
ISBN: 9780796043894
Product Type: Books
R94.95

Igazi Lezibi (Novel)
ISBN: 9780796040305
Product Type: Books
R104.95

Inkinsela Yasemgungundlovu (School Edition)
ISBN: 9780796074225
Product Type: Books
R50.95

Inkundla
ISBN: 9781919778259
Product Type: Books
R75.95

Insengwakazi (School Edition)
ISBN: 9780796074249
Product Type: Books
R68.95

Intliziyo Ngubani Na Onokuyazi?
ISBN: 9780796033857
Product Type: Books
R77.95

Izinhliziyo Ezibuhlungu Fal (School Edition)
ISBN: 9780796074416
Product Type: Books
R64.95

Kungavuka Abanguni
ISBN: 9781775880974
Product Type: Books
R89.95

Kungebanga Lami (School Edition)
ISBN: 9780796077530
Product Type: Books
R57.95

Kuphilwa Kanye Kulomhlaba
ISBN: 9780796046505
Product Type: Books
R93.95

Kusa Kusa FAL (School Edition)
ISBN: 9780796074409
Product Type: Books
R60.95

Kwaduma Izihosha (Short Stories)
ISBN: 9780796059048
Product Type: Books
R139.95

Lafa Eilhle Kakhulu (Revised Edition)
ISBN: 9780796037084
Product Type: Books
R87.95

Ndibolekizinyo Legolide
ISBN: 9780796066145
Product Type: Books
R75.95

Qodi
ISBN: 9780796066053
Product Type: Books
R57.95

Udinizulu
ISBN: 9780796033895
Product Type: Books
R80.95

Umngani Fal (School Edition)
ISBN: 9780796077363
Product Type: Books
R64.95

Ushaka
ISBN: 9780796041302
Product Type: Books
R105.95

Yekanini Amafilisti
ISBN: 9780796040084
Product Type: Books
R104.95
 

Vivlia Readers

Izigi Zembongi
Author: A. M. Maphumulo
ISBN: 9781868679348
Pages: 135
Published: 2004
Product Type: Books
R145.95
 

Vivlia Various

Amajoka Wosizi Nezinyembezi
Author: O. J. Ngobeni
ISBN: 9781770062993
Pages: 45
Published: 2006
Product Type: Books
R135.95

Amalongwe
Author: A. M. Mtshweni,Mandla Sydney Radebe
ISBN: 9781770067226
Pages: 120
Published: 2007
Product Type: Books
R138.95

Amazembe
Author: Donnie B. K. Mhlongo,N. S. Ntuli
ISBN: 9780958312561
Pages: 111
Published: 1991
Product Type: Books
R131.95

Angisayingeni Leyo Mzala
Author: J. Ngcobo
ISBN: 9781770067264
Pages: 100
Published: 2007
Product Type: Books
R144.95

Heyi...! Afrika
ISBN: 9781770067271
Product Type: Books
R130.95

Hhay! Hhay! Awu Bulawanga Yimi
Author: James Nduna Gumbi
ISBN: 9781770065161
Pages: 155
Published: 2006
Product Type: Books
R142.95

Imiphumela Gr 9 (HL) Siswati Novel (CAPS)
Author: Petros Themba Jele
ISBN: 9781430721970
Pages: 72
Published: 2013
Product Type: Books
CAPS Approved
R73.95

Imiswazi
Author: Makhaya Elias Radebe
ISBN: 9781770065116
Pages: 174
Published: 2006
Product Type: Books
R126.95

Imvubelo
Author: A. M. Maphumulo
ISBN: 9780958312578
Pages: 103
Published: 1991
Product Type: Books
R135.95

Indlela Yinde
Author: S. C. Zungu
ISBN: 9781770065833
Pages: 62
Published: 2007
Product Type: Books
R134.95

Indoni Yamanzi
Author: D. B. Z. Ntuli,N. G. Sibiya
ISBN: 9781874868125
Pages: 93
Published: 1992
Product Type: Books
R135.95

Ingabe Kwakhutheni
Author: P. Maphumulo
ISBN: 9781770062962
Pages: 176
Published: 2005
Product Type: Books
R127.95

Inhlokomo
ISBN: 9781874868040
Product Type: Books
R141.95

Inselelo
ISBN: 9781770065888
Product Type: Books
R123.95

Intombi Yamaphupho
ISBN: 9781770062986
Product Type: Books
R134.95

Intukuthelo Ka Mazibule
Author: B. D. Nkosi
ISBN: 9781770067233
Pages: 69
Published: 2007
Product Type: Books
R129.95

Isikhumbuzo Sethu
Author: M. S. Radebe
ISBN: 9781430721888
Pages: 175
Published: 2011
Product Type: Books
R134.95

Isikhwebu
ISBN: 9781874868972
Product Type: Books
R131.95

Isililo Sembongi
Author: O. J. Ngobeni
ISBN: 9781770065635
Pages: 88
Published: 2006
Product Type: Books
R130.95

Itshe eliyigugu
Author: Donnie B. K. Mhlongo
ISBN: 9780958312585
Pages: 76
Published: 1991
Product Type: Books
R138.95

Izelamani I
ISBN: 9781874868170
Product Type: Books
R129.95

Izelamani II
ISBN: 9781874868187
Product Type: Books
R129.95

Izinselelo
Author: Nkosinathi A. P. Khumalo
ISBN: 9781770065895
Pages: 118
Published: 2009
Product Type: Books
R124.95

Izinyozi
ISBN: 9781770066083
Product Type: Books
R140.95

Kwaze Kwalukhuni!
Author: N. G. Sibiya
ISBN: 9781868675487
Pages: 271
Published: 2003
Product Type: Books
R136.95

Le tla go tshabela
ISBN: 9781770245266
Product Type: Books
R130.95

Ngacishe Ngazibambezela
ISBN: 9781770065147
Product Type: Books
R143.95

Simunye
ISBN: 9781770063013
Product Type: Books
R123.95

Ubuhlaluse
Author: Ntombenhle Rosemary Nkosi
ISBN: 9781874868118
Pages: 85
Published: 1991
Product Type: Books
R130.95

Ucu
ISBN: 9781770067103
Product Type: Books
R145.95

Udlokwakhe
ISBN: 9780958312592
Pages: 147
Published: 1991
Product Type: Books
R134.95

Uhambo Olude Oluya Enkululekweni
Author: Nelson Mandela
ISBN: 9781868674978
Pages: 600
Published: 2001
Product Type: Books
R104.95

Ukushona Kwelanga
ISBN: 9780620119979
Product Type: Books
R130.95

Umcebo Ofihliwe
Author: Emelda M. Damane
ISBN: 9781874868200
Pages: 131
Published: 1992
Product Type: Books
R122.95

Umhume Wabaphangi
Author: B. C. Mkhize
ISBN: 9781770062979
Pages: 84
Published: 2005
Product Type: Books
R128.95

Umjuzo
ISBN: 9781868670321
Product Type: Books
R130.95

Umqungo Weqile Uphalele
Author: S. Mbimbi
ISBN: 9781770065123
Pages: 134
Published: 2007
Product Type: Books
R126.95

Yini Esesudukesini?
ISBN: 9781868670062
Product Type: Books
R100.95

Zulu/English Linquistics & Literature
ISBN: 9781868670086
Product Type: Books
R91.95
 

Other Series

Ababulali Benyathi
ISBN: 9781920068387
Product Type: Books
R95.95

Ababulali Benyathi (School Edition)
ISBN: 9781920244859
Product Type: Books
R111.95

Abakwethu
ISBN: 9780796024060
Product Type: Books
R110.95

Abangani
ISBN: 9780796007742
Product Type: Books
R80.95

Amacabanswani Osiba
ISBN: 9780947457624
Product Type: Books
R90.95

Amaculo Abantwana Esizulu (Book)
ISBN: 9781920280048
Product Type: Books
R62.95

Amaculo Abantwana Esizulu (Cd)
ISBN: 9781920244804
Product Type: Books
R78.95

Amaculo Abantwana Esizulu (Dvd)
ISBN: 9781920280031
Product Type: Books
R105.95

Amadlelo Aluhlaza
ISBN: 9781919778242
Product Type: Books
R93.95

Amagekle
ISBN: 9780869859148
Product Type: Books
R85.95

Amahlathi Aphelile
ISBN: 9780796033772
Product Type: Books
R93.95

Amahlaya Alala Insila - Zulu Novel
ISBN: 9780798609890
Product Type: Books
R160.95

Amahlungu Aluhlaza
ISBN: 9780796009753
Product Type: Books
R75.95

Amanoni Empilo
ISBN: 9780796009319
Product Type: Books
R80.95

Amantshontsho - Zulu Traditional Literature
ISBN: 9780798633864
Product Type: Books
R112.95

Amaqoma
ISBN: 9780796007049
Product Type: Books
R78.95

Amasokisi
ISBN: 9780796007155
Product Type: Books
R62.95

Amathambo Ekhanda
ISBN: 9780796005786
Product Type: Books
R80.95

Amathe Nolimi
ISBN: 9780796010582
Product Type: Books
R89.95

Amathonsi Abanzi
ISBN: 9781920066628
Product Type: Books
R87.95

Amathonsi Abanzi
ISBN: 9780636078024
Product Type: Books
R195.95

Amathunzi Ayewukela - Zulu Novel
ISBN: 9780798616478
Product Type: Books
R112.95

Amathunzi Ezolo
ISBN: 9780947477837
Product Type: Books
R93.95

Books - Amava | ISBN 9780796007063 Amava
Author: Sandile Gxilishe
ISBN: 9780796007063
Pages: 65
Published: 1994
Product Type: Books
R78.95

Amava Ohlanga
ISBN: 9781868510726
Product Type: Books
R95.95

Amavenge - Zulu One-Act Plays
ISBN: 9780798615204
Product Type: Books
R114.95

Amavovo Ezinyembezi
ISBN: 9780796007766
Product Type: Books
R78.95

Amawisa (Paperback)
ISBN: 9780869858523
Product Type: Books
R74.95

Amayezi Ayewukela - Zulu Poetry
ISBN: 9780798016087
Product Type: Books
R152.95

Amayezi Namathunzi
ISBN: 9780947457228
Product Type: Books
R84.95

Amazwi
ISBN: 9780796020871
Product Type: Books
R82.95

Anganyelani
ISBN: 9780796000255
Product Type: Books
R86.95

Aphelile Afambaqa (Novel) (African Heritage Winner, 1997) (Isizulu)
ISBN: 9780636035935
Product Type: Books
R143.95

Aphume Nobomvu
ISBN: 9781868510658
Product Type: Books
R82.95

Asikho Ndawo Bakithi
ISBN: 9780796010209
Product Type: Books
R96.95

Awu Ngifile Ngomntanami
ISBN: 9780796037879
Product Type: Books
R73.95

Books - Awuwelwa Umngeni | ISBN 9780796007582 Awuwelwa Umngeni
Author: Mlindeli Samuel Simeon Gcumisa
ISBN: 9780796007582
Pages: 83
Published: 1995
Product Type: Books
R78.95

Awuwelwa Umngeni (School Edition)
ISBN: 9780796036551
Product Type: Books
R75.95

Ayikho Impunga Yehlathi
ISBN: 9780796009654
Product Type: Books
R85.95

Ayimale
ISBN: 9781919778266
Product Type: Books
R54.95

Bathini Osizwile (Short Stories) (Isizulu) (Ahs)
ISBN: 9780636020528
Product Type: Books
R151.95

Busy Baby (Zulu) Ingane Imatasatasa
ISBN: 9781919888491
Product Type: Books
R73.95

Emhlabeni Nezinye Izindaba
ISBN: 9780796026330
Product Type: Books
R89.95

Enecala Kayiphumuli (Isizulu Novel)
ISBN: 9780796038272
Product Type: Books
R86.95

Esithangamini Sezethamel
ISBN: 9780796011572
Product Type: Books
R82.95

GiraffeS Walk (Zulu): Uhambo Luka Ndlulamithi
ISBN: 9781919888835
Product Type: Books
R99.95

Hi Zoleka (Zulu) Sawubona, Zoleka!
ISBN: 9781919888774
Product Type: Books
R89.95

Hlamban Amehlo
ISBN: 9780796023087
Product Type: Books
R88.95

Hlupheka
ISBN: 9780796015518
Product Type: Books
R99.95

Hlwanyela Uyovuna
ISBN: 9780796037251
Product Type: Books
R73.95

Icala Kaliboli
ISBN: 9780796038296
Product Type: Books
R71.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ebukhwebezane 1:
ISBN: 9780796044440
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ebukhwebezane 2:
ISBN: 9780796044563
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ebukhwebezane 3:
ISBN: 9780796044570
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ebukhwebezane 4:
ISBN: 9780796044587
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ebukhwebezane 5:
ISBN: 9780796044594
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Eluhlaza 1: Qhu,
ISBN: 9780796044600
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Eluhlaza 2: Inhla
ISBN: 9780796044617
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Eluhlaza 3: Umcim
ISBN: 9780796044624
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Eluhlaza 4: Ungcw
ISBN: 9780796044631
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Eluhlaza 5 ...
ISBN: 9780796044648
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ephuzi 1: Izipoki
ISBN: 9780796044198
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ephuzi 2: Izigebe
ISBN: 9780796044204
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ephuzi 3: Inkulul
ISBN: 9780796044396
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ephuzi 4: Umfula
ISBN: 9780796044402
Product Type: Books
R41.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ephuzi 5:Izimanga
ISBN: 9780796044433
Product Type: Books
R41.95

Idubukele
ISBN: 9780796001207
Product Type: Books
R82.95

Ifa Ngukufa
ISBN: 9780796007162
Product Type: Books
R109.95

Ifusi
ISBN: 9781868512263
Product Type: Books
R93.95

Ifutho
ISBN: 9780796006905
Product Type: Books
R78.95

Igula Lendlebe Aligcwali - Zulu Short Stories And Essays
ISBN: 9780798635394
Product Type: Books
R168.95

Ihluzo 1 - Zulu Poetry
ISBN: 9780798629485
Product Type: Books
R100.95

Ihluzo 2 - Zulu Poetry
ISBN: 9780798629706
Product Type: Books
R129.95

Ihluzo 3 - Zulu Poetry
ISBN: 9780798629690
Product Type: Books
R122.95

Ikusasa Lami
ISBN: 9780796038265
Product Type: Books
R79.95

Imbokode
ISBN: 9781868510573
Product Type: Books
R99.95

Imfihlo Yomthandazo
ISBN: 9780796038319
Product Type: Books
R57.95

Imibhalo Ka - D B Z Ntuli
ISBN: 9780796018410
Product Type: Books
R160.95

Imicibisholo
ISBN: 9780869856611
Product Type: Books
R74.95

Imidlalo Yokulinganiswa
ISBN: 9780869855140
Product Type: Books
R77.95

Imijikijolo (Isizulu) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636018495
Product Type: Books
R134.95

Imikhemezelo
ISBN: 9780869851302
Product Type: Books
R73.95

Imisinga Yosinga
ISBN: 9780796006554
Product Type: Books
R74.95

Imisinsi Eqhakazile - Isizulu (Poetry)
ISBN: 9780796218575
Product Type: Books
R162.95

Books - Imithomb Egobhozayo (Poetry) (Isizulu) (Creative Writing Series) | ISBN 9780636018471 Imithomb Egobhozayo (Poetry) (Isizulu) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636018471
Product Type: Books
R121.95

Imiyalezo
ISBN: 9780796033284
Product Type: Books
R151.95

Imizabalazo
ISBN: 9780796009104
Product Type: Books
R74.95

Impi Yabomdabu Isethunjini (Novel) (Isizulu) (Ahs)
ISBN: 9780636027428
Product Type: Books
R211.95

Impilo Engcono
ISBN: 9780798645768
Product Type: Books
R98.95

Imvunge Yemvelo - Zulu Poetry
ISBN: 9780798661102
Product Type: Books
R108.95

Indaba Kanomusa
ISBN: 9780796009890
Product Type: Books
R73.95

Indandatho Yegolide (Drama) (African Heritage Winner, 1997) (Isizulu)
ISBN: 9780636035928
Product Type: Books
R180.95

Indida Yamancasakazi
ISBN: 9781868510290
Product Type: Books
R78.95

Indlalifa Yaseharrisdale
ISBN: 9780796026347
Product Type: Books
R89.95

Indlela Yomcacamezelo (Poetry) (Isizulu) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636009684
Product Type: Books
R121.95

Indonsa - Zulu Poetry
ISBN: 9780798014328
Product Type: Books
R152.95

Induku
ISBN: 9780796008053
Product Type: Books
R73.95

Ingalo Yomthetho
ISBN: 9780796005779
Product Type: Books
R80.95

Ingevu Yesilimela - Zulu Short Stories
ISBN: 9780798631150
Product Type: Books
R169.95

Ingono 1
ISBN: 9781868510139
Product Type: Books
R77.95

Ingono 2
ISBN: 9780947457525
Product Type: Books
R95.95

Ingqalabutho Yakwavimbingwenya
ISBN: 9780796029942
Product Type: Books
R95.95

Ingulule
ISBN: 9781868510276
Product Type: Books
R82.95

Ingwe Emabalabala
ISBN: 9780947477158
Product Type: Books
R81.95

Ingwe Idla Ngamabala
ISBN: 9780869859117
Product Type: Books
R80.95

Ingwe Nengonyama - Zulu Detective Story
ISBN: 9780798016421
Product Type: Books
R152.95

Inhlansi
ISBN: 9780796030955
Product Type: Books
R85.95

Inhliziyo Eyophayo
ISBN: 9780796026378
Product Type: Books
R82.95

Injula Nokujiya Kwesizulu
ISBN: 9780796041333
Product Type: Books
R100.95

Injula Yemicabango - Zulu Essays
ISBN: 9780798644112
Product Type: Books
R122.95

Inkanankana
ISBN: 9780869852620
Product Type: Books
R80.95

Inkatha Yabaphansi
ISBN: 9780869856284
Product Type: Books
R71.95

Inkinsela Yasemgungundlovu
ISBN: 9780796006615
Product Type: Books
R99.95

Inkosi Yinkosi Ngabantu - Zulu Folklore
ISBN: 9780798631204
Product Type: Books
R122.95

Inkukhu Yanqunywa Umlomo - Zulu Novel
ISBN: 9780798631136
Product Type: Books
R122.95

Inqeke
ISBN: 9780796015310
Product Type: Books
R75.95

Insizi Yezinsizi - Zulu Novel
ISBN: 9780798636377
Product Type: Books
R135.95

Insonyama
ISBN: 9780796005304
Product Type: Books
R74.95

Intombi Yesimanga
ISBN: 9780796037275
Product Type: Books
R68.95

Intuthuko Yasemhlangeni - Zulu Novel
ISBN: 9780798634267
Product Type: Books
R135.95

Inyengelezi
ISBN: 9781868510535
Product Type: Books
R93.95

Inzima Le Ndlela
ISBN: 9780796038302
Product Type: Books
R95.95

Iqoma
ISBN: 9781868510085
Product Type: Books
R67.95

Ishashalazi
ISBN: 9780947457501
Product Type: Books
R84.95

Isibazi Samatigers
ISBN: 9780796034724
Product Type: Books
R104.95

Isicathulo Sami (Zulu)
ISBN: 9780796038203
Product Type: Books
R50.95

Isigcawu Senkantolo - Novel
ISBN: 9780798015349
Product Type: Books
R179.95

Isihluthulelo
ISBN: 9780796000125
Product Type: Books
R75.95

Isikhetho - Zulu Poetry
ISBN: 9780798636544
Product Type: Books
R119.95

Isilulu Solwazi Lwemvelo
ISBN: 9780796005601
Product Type: Books
R200.95

Isiphethu Sobumbongi
ISBN: 9780796012920
Product Type: Books
R68.95

Isivivane Sokusa
ISBN: 9780796030948
Product Type: Books
R75.95

Ithala
ISBN: 9780869858561
Product Type: Books
R71.95

Ithemba
ISBN: 9780796007223
Product Type: Books
R81.95

Ithemba Liyaphilisa
ISBN: 9780796029263
Product Type: Books
R47.95

Ithemba Lokugcina - Zulu Novel
ISBN: 9780798622455
Product Type: Books
R119.95
 


Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783