Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Various
  3. isiZulu Literature
 

Macmillan unspecified

Inkondlo Kazulu
Author: Benedict Wallet Vilakazi
ISBN: 9780854940684
Pages: 92
Published: 1982
Product Type: Books
R177.95

Uhambo Olude Oluya Enkulekweni
ISBN: 9781869251253
Product Type: Books
R213.95
 

Shuters

Amanyalenyoka Fal (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796074423
Product Type: Books
R60.95

Azibuye Emasisweni (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796077554
Product Type: Books
R78.95

Inkinsela Yasemgungundlovu (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796074225
Product Type: Books
R50.95

Insengwakazi (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796074249
Product Type: Books
R68.95

Izinhliziyo Ezibuhlungu Fal (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796074416
Product Type: Books
R64.95

Kungebanga Lami (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796077530
Product Type: Books
R57.95

Kusa Kusa Fal (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796074409
Product Type: Books
R60.95

Umngani Fal (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796077363
Product Type: Books
R64.95
 

Vivlia Readers

Izigi Zembongi
Author: A. M. Maphumulo
ISBN: 9781868679348
Pages: 135
Published: 2004
Product Type: Books
R155.95
 

Vivlia Various

Amajoka Wosizi Nezinyembezi
Author: O. J. Ngobeni
ISBN: 9781770062993
Pages: 45
Published: 2006
Product Type: Books
R144.95

Amalongwe
Author: A. M. Mtshweni,Mandla Sydney Radebe
ISBN: 9781770067226
Pages: 120
Published: 2007
Product Type: Books
R148.95

Amazembe
Author: Donnie B. K. Mhlongo,N. S. Ntuli
ISBN: 9780958312561
Pages: 111
Published: 1991
Product Type: Books
R141.95

Angisayingeni Leyo Mzala
Author: J. Ngcobo
ISBN: 9781770067264
Pages: 100
Published: 2007
Product Type: Books
R154.95

Heyi...! Afrika
ISBN: 9781770067271
Product Type: Books
R139.95

Hhay! Hhay! Awu Bulawanga Yimi
Author: James Nduna Gumbi
ISBN: 9781770065161
Pages: 155
Published: 2006
Product Type: Books
R152.95

Imiphumela Gr 9 (HL) Siswati Novel (CAPS)
ISBN: 9781430721970
Product Type: Books
CAPS Approved
R79.95

Imiswazi
Author: Makhaya Elias Radebe
ISBN: 9781770065116
Pages: 174
Published: 2006
Product Type: Books
R135.95

Imvubelo
Author: A. M. Maphumulo
ISBN: 9780958312578
Pages: 103
Published: 1991
Product Type: Books
R144.95

Indlela Yinde
Author: S. C. Zungu
ISBN: 9781770065833
Pages: 62
Published: 2007
Product Type: Books
R143.95

Indoni Yamanzi
Author: D. B. Z. Ntuli,N. G. Sibiya
ISBN: 9781874868125
Pages: 93
Published: 1992
Product Type: Books
R144.95

Ingabe Kwakhutheni
Author: P. Maphumulo
ISBN: 9781770062962
Pages: 176
Published: 2005
Product Type: Books
R136.95

Inhlokomo
ISBN: 9781874868040
Product Type: Books
R150.95

Inselelo
ISBN: 9781770065888
Product Type: Books
R132.95

Intombi Yamaphupho
ISBN: 9781770062986
Product Type: Books
R144.95

Intukuthelo Ka Mazibule
Author: B. D. Nkosi
ISBN: 9781770067233
Pages: 69
Published: 2007
Product Type: Books
R138.95

Isikhumbuzo Sethu
Author: M. S. Radebe
ISBN: 9781430721888
Pages: 175
Published: 2011
Product Type: Books
R144.95

Isikhwebu
ISBN: 9781874868972
Product Type: Books
R140.95

Isililo Sembongi
Author: O. J. Ngobeni
ISBN: 9781770065635
Pages: 88
Published: 2006
Product Type: Books
R139.95

Itshe eliyigugu
Author: Donnie B. K. Mhlongo
ISBN: 9780958312585
Pages: 76
Published: 1991
Product Type: Books
R147.95

Izelamani I
ISBN: 9781874868170
Pages: 79
Published: 1992
Product Type: Books
R138.95

Izelamani II
ISBN: 9781874868187
Product Type: Books
R138.95

Izinselelo
Author: Nkosinathi A. P. Khumalo
ISBN: 9781770065895
Pages: 118
Published: 2009
Product Type: Books
R133.95

Izinyozi
ISBN: 9781770066083
Product Type: Books
R150.95

Kwaze Kwalukhuni!
Author: N. G. Sibiya
ISBN: 9781868675487
Pages: 271
Published: 2003
Product Type: Books
R145.95

Le tla go tshabela
ISBN: 9781770245266
Product Type: Books
R139.95

Ngacishe Ngazibambezela
ISBN: 9781770065147
Product Type: Books
R153.95

Simunye
ISBN: 9781770063013
Product Type: Books
R132.95

Ubuhlaluse
Author: Ntombenhle Rosemary Nkosi
ISBN: 9781874868118
Pages: 85
Published: 1991
Product Type: Books
R139.95

Ucu
ISBN: 9781770067103
Product Type: Books
R155.95

Udlokwakhe
ISBN: 9780958312592
Pages: 147
Published: 1991
Product Type: Books
R143.95

Uhambo Olude Oluya Enkululekweni
Author: Nelson Mandela
ISBN: 9781868674978
Pages: 600
Published: 2001
Product Type: Books
R111.95

Ukushona Kwelanga
ISBN: 9780620119979
Product Type: Books
R139.95

Umcebo Ofihliwe
Author: Emelda M. Damane
ISBN: 9781874868200
Pages: 131
Published: 1992
Product Type: Books
R131.95

Umhume Wabaphangi
Author: B. C. Mkhize
ISBN: 9781770062979
Pages: 84
Published: 2005
Product Type: Books
R137.95

Umjuzo
ISBN: 9781868670321
Product Type: Books
R139.95

Umqungo Weqile Uphalele
Author: S. Mbimbi
ISBN: 9781770065123
Pages: 134
Published: 2007
Product Type: Books
R135.95

Yini Esesudukesini?
ISBN: 9781868670062
Product Type: Books
R107.95

Zulu/English Linquistics & Literature
ISBN: 9781868670086
Product Type: Books
R97.95
 

Other Series

Books - Izimbali Zesizwe | ISBN 9780796029102 Izimbali Zesizwe
ISBN: 9780796029102
Product Type: Books
R75.95

Amahlaya Alala Insila - Zulu Novel
ISBN: 9780798609890
Product Type: Books
R171.95

Amantshontsho - Zulu Traditional literature
ISBN: 9780798633864
Product Type: Books
R120.95

Amathunzi Ayewukela - Zulu Novel
ISBN: 9780798616478
Product Type: Books
R120.95

Amavenge - Zulu One-act plays
ISBN: 9780798615204
Product Type: Books
R122.95

Amayezi Ayewukela - Zulu Poetry
ISBN: 9780798016087
Product Type: Books
R163.95

Aphelile Afambaqa (Novel) (African Heritage Winner, 1997) (IsiZulu)
ISBN: 9780636035935
Product Type: Books
R153.95

Bathini Osizwile (Short Stories) (IsiZulu) (AHS)
ISBN: 9780636020528
Product Type: Books
R162.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ebukhwebezane 1:
ISBN: 9780796044440
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ebukhwebezane 2:
ISBN: 9780796044563
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ebukhwebezane 3:
ISBN: 9780796044570
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ebukhwebezane 4:
ISBN: 9780796044587
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ebukhwebezane 5:
ISBN: 9780796044594
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Eluhlaza 1: Qhu,
ISBN: 9780796044600
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Eluhlaza 2: Inhla
ISBN: 9780796044617
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Eluhlaza 3: Umcim
ISBN: 9780796044624
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Eluhlaza 4: Ungcw
ISBN: 9780796044631
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Eluhlaza 5 ...
ISBN: 9780796044648
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ephuzi 1: Izipoki
ISBN: 9780796044198
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ephuzi 2: Izigebe
ISBN: 9780796044204
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ephuzi 3: Inkulul
ISBN: 9780796044396
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ephuzi 4: Umfula
ISBN: 9780796044402
Product Type: Books
R48.95

Idube Elimthende Incwadi Yokufunda:Incwadi Ephuzi 5:Izimanga
ISBN: 9780796044433
Product Type: Books
R48.95

Ifutho
ISBN: 9780796006905
Product Type: Books
R88.95

Igula Lendlebe Aligcwali - Zulu Short stories and essays
ISBN: 9780798635394
Product Type: Books
R180.95

Ihluzo 1 - Zulu Poetry
ISBN: 9780798629485
Product Type: Books
R107.95

Ihluzo 2 - Zulu Poetry
ISBN: 9780798629706
Product Type: Books
R138.95

Ihluzo 3 - Zulu Poetry
ISBN: 9780798629690
Product Type: Books
R131.95

Imijikijolo (IsiZulu) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636018495
Product Type: Books
R143.95

Imisinsi Eqhakazile - IsiZulu (Poetry)
ISBN: 9780796218575
Product Type: Books
R173.95

Books - Imithomb Egobhozayo (Poetry) (IsiZulu) (Creative Writing Series) | ISBN 9780636018471 Imithomb Egobhozayo (Poetry) (IsiZulu) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636018471
Product Type: Books
R129.95

Books - Impi Yabomdabu Isethunjini (Novel) (IsiZulu) (AHS) | ISBN 9780636027428 Impi Yabomdabu Isethunjini (Novel) (IsiZulu) (AHS)
Author: J. C. Buthelezi
ISBN: 9780636027428
Pages: 296
Published: 1996
Product Type: Books
R226.95

Impilo Engcono
ISBN: 9780798645768
Product Type: Books
R105.95

Imvunge Yemvelo - Zulu Poetry
ISBN: 9780798661102
Product Type: Books
R116.95

Indandatho Yegolide (Drama) (African Heritage Winner, 1997) (IsiZulu)
ISBN: 9780636035928
Product Type: Books
R193.95

Indlela Yomcacamezelo (Poetry) (IsiZulu) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636009684
Product Type: Books
R129.95

Ingevu Yesilimela - Zulu Short stories
ISBN: 9780798631150
Product Type: Books
R181.95

Ingwe Nengonyama - Zulu Detective story
ISBN: 9780798016421
Product Type: Books
R163.95

Injula Yemicabango - Zulu Essays
ISBN: 9780798644112
Product Type: Books
R131.95

Inkosi Yinkosi Ngabantu - Zulu Folklore
ISBN: 9780798631204
Product Type: Books
R131.95

Inkukhu Yanqunywa Umlomo - Zulu Novel
ISBN: 9780798631136
Product Type: Books
R131.95

Inkwenkwe eyayifuna ukuba nendumasi
ISBN: 9780636076495
Product Type: Books
R80.95

Insizi Yezinsizi - Zulu Novel
ISBN: 9780798636377
Product Type: Books
R144.95

Intuthuko YaseMhlangeni - Zulu Novel
ISBN: 9780798634267
Product Type: Books
R144.95

Isigcawu Senkantolo - Novel
ISBN: 9780798015349
Product Type: Books
R192.95

Isikhetho - Zulu Poetry
ISBN: 9780798636544
Product Type: Books
R127.95

Ithemba Lokugcina - Zulu Novel
ISBN: 9780798622455
Product Type: Books
R127.95

Books - Itholene Phezulu (Short Stories) | ISBN 9781868340910 Itholene Phezulu (Short Stories)
Author: Condy Nxaba
ISBN: 9781868340910
Pages: 128
Published: 1993
Product Type: Books
R202.95

Izihlandla Zohlonga - Zulu Poetry
Author: Jozi Joseph Thwala
ISBN: 9781874847816
Pages: 104
Published: 1993
Product Type: Books
R163.95

Izinja zasendle zaseMadikwe
ISBN: 9780636076075
Product Type: Books
R71.95

Kade Babekhala (Drama)
Author: Euclene Busie Maphumulo
ISBN: 9780636113510
Pages: 94
Published: 2010
Product Type: Books
R137.95

Kade Sasibona (Short Stories)
ISBN: 9781868530298
Product Type: Books
R202.95

Kanti Sinje? (Essays)
ISBN: 9781868534395
Product Type: Books
R163.95

Koelkop Afrikaans Graad 6 Onderwysersgids
ISBN: 9780636078024
Product Type: Books
R209.95

Kungenxa Yakho Mama - Zulu Drama
Author: Meshack M. Masondo
ISBN: 9780798016711
Pages: 95
Published: 1996
Product Type: Books
R163.95

Kunjalo-ke Emhlabeni - Zulu Detective stories
Author: Meshack M. Masondo
ISBN: 9780798016339
Pages: 127
Published: 1995
Product Type: Books
R161.95

Kunjalo-ke Study Guide (IsiZulu)
ISBN: 9780636090750
Product Type: Books
R119.95

Books - Kushaywa Edonsayo (Novel) (IsiZulu) (AHS) | ISBN 9780636019010 Kushaywa Edonsayo (Novel) (IsiZulu) (AHS)
Author: J. C. Buthelezi
ISBN: 9780636019010
Pages: 162
Published: 1993


Kushaywa edonsayo explores the intoxication of urban life and the perceived stagnation of rural existence. After his mother's death, Bhekani experiences a journey of inner turmoil and self-discovery.
Product Type: Books
R179.95

Kusinda Kwehlela Endodeni (Grade 12 setwork) (Printed book.)
ISBN: 9781415411292
Product Type: Books
R265.95

Kuyantwela Emzansi
ISBN: 9780636055070
Product Type: Books
R146.95

Lalela Mngani Wami… - Zulu Novel
Author: Emelda M. Damane
ISBN: 9780798622950
Pages: 82
Published: 1987
Product Type: Books
R112.95

Lalela-ke - Zulu Radio plays
ISBN: 9780798631112
Product Type: Books
R112.95

Mdedeleni Edlule - Zulu Novel
ISBN: 9780798636070
Product Type: Books
R159.95

Mubi Umakhelwane - Zulu Drama
Author: James Nduna Gumbi
ISBN: 9780798010801
Pages: 150
Published: 1986
Product Type: Books
R261.95

Ngaze Ngazenza - Zulu Novel
Author: Meshack M. Masondo
ISBN: 9780798634229
Pages: 102
Published: 1994
Product Type: Books
R167.95

Books - Ngicela Ningamukele (Drama) (IsiZulu) (AHS) | ISBN 9780636019300 Ngicela Ningamukele (Drama) (IsiZulu) (AHS)
ISBN: 9780636019300
Product Type: Books
R127.95

Ngikuthanda ukhona lapho (Drama)
ISBN: 9780636176553
Pages: 132
Published: 2014
Product Type: Books
R119.95

Phuthuma, Phuthuma, Sibusiso! - Zulu Novel
Author: Jenny Seed
ISBN: 9780798644440
Pages: 41
Published: 1996
Product Type: Books
R105.95

UyiNdoda eHloniphekile (IsiZulu)
ISBN: 9780636085299
Product Type: Books
R161.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783