Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 5
  3. Setswana Readers
 

Fiction for Young Africa

Baesekele Ya Ga Letlhogonlo (Busisiwes Bicycle)
ISBN: 9780853200048
Product Type: Books
R81.95

Dinoga Tsa Ga Khotso (The Khotso Snakes)
ISBN: 9780853200130
Product Type: Books
R76.95

Mpho (The Present)
ISBN: 9780853200109
Product Type: Books
R76.95
 

HIV AIDS Action Readers

Bosigo Jo Marulelo A Neng A Gosomana (The Night The Roof Fell In)
ISBN: 9789991240145
Product Type: Books
R177.95

Botsalano Bo Gola Jaaka Setlhare (The Friendship Tree)
ISBN: 9789991240121
Product Type: Books
R120.95

Hope (Hope)
ISBN: 9789991240206
Product Type: Books
R179.95

Ke Sa Ntse Ke Batla Go Tshameka (I Still Want To Play)
ISBN: 9789991240091
Product Type: Books
R120.95

Kutlobotlhoko E Siame (Its Okay To Be Sad)
ISBN: 9789991240138
Product Type: Books
R144.95

Lekwalo Le Le Yang Kwa Go Pearl (A Letter To Pearl)
ISBN: 9789991240176
Product Type: Books
R177.95

Motlhasedi Wa Sephiri (Secret Striker)
ISBN: 9789991240084
Product Type: Books
R144.95

Nkgonne Julie (My Sister Julie)
ISBN: 9789991240169
Product Type: Books
R177.95

Re Ka Apaya! (We Can Cook!)
ISBN: 9789991240107
Product Type: Books
R120.95

Re Ka Phepafatsa (We Can Clean!)
ISBN: 9789991240114
Product Type: Books
R120.95
 

Readers are Leaders

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: A Re Dire Mpho | ISBN 9781431011940 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: A Re Dire Mpho
ISBN: 9781431011940
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Dikgong Tsa Molelo | ISBN 9781431011865 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Dikgong Tsa Molelo
ISBN: 9781431011865
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Dithekenoloji Di Le Tlhano Tse Di Fetotseng Lefatshe | ISBN 9781431011964 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Dithekenoloji Di Le Tlhano Tse Di Fetotseng Lefatshe
ISBN: 9781431011964
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Gouta Ya Mosetsana | ISBN 9781431011933 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Gouta Ya Mosetsana
ISBN: 9781431011933
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Kabelo O Ithuta Ditshwanelo Tsa Gagwe | ISBN 9781431011926 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Kabelo O Ithuta Ditshwanelo Tsa Gagwe
ISBN: 9781431011926
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Kakanyo E Ntle Ya Ga Jeffrey | ISBN 9781431011902 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Kakanyo E Ntle Ya Ga Jeffrey
ISBN: 9781431011902
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Matsapa Malebana Le Toddy | ISBN 9781431011971 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Matsapa Malebana Le Toddy
ISBN: 9781431011971
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Mokgatitswane O Motala Wa Tsotsi | ISBN 9781431011889 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Mokgatitswane O Motala Wa Tsotsi
ISBN: 9781431011889
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Mosetsana Yo O Se Nang Mogala | ISBN 9781431011872 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Mosetsana Yo O Se Nang Mogala
ISBN: 9781431011872
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Sephiri Sa Ga Keo | ISBN 9781431011957 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Sephiri Sa Ga Keo
ISBN: 9781431011957
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Simon O Ya Baleying | ISBN 9781431011896 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Simon O Ya Baleying
ISBN: 9781431011896
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Tsela E Dilo Di Dirang Ka Yona | ISBN 9781431011919 Babuisi Ke Baeteledipele Kereiti 5: Tsela E Dilo Di Dirang Ka Yona
ISBN: 9781431011919
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95
 

Setswana Tota

Setswana Tota Grade 5 Reader
ISBN: 9780796051134
Product Type: Books
CAPS Approved
R69.95
 

Via Afrika

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 13: Setlhare mo mokorong (Printed book.)
Author: B. Gqokoma
ISBN: 9781415438947
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 14: Nkoko le diphologolo tse di tlhaga (Printed book.)
Author: Bhelekazi Gqokoma,Julia Du Plessis
ISBN: 9781415438954
Pages: 34
Published: 2012
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 15: Batho mo tikologong ya rona (Printed book.)
Author: W. Whiteman,L. Wolmarans,Warwick Goldswain
ISBN: 9781415438961
Pages: 32
Published: 2012
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 16: Selo se se mo legoreng (Printed book.)
Author: N. Van Rooyen, E. Moll
ISBN: 9781415438978
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 17: Nthwe ya naga ya dithotana tsa motlhaba tsa sekaka (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415438985
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 18: Kafa dilo di dirang ka teng (Printed book.)
Author: S. Jacobs
ISBN: 9781415438992
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 19: Ditsala (Printed book.)
Author: J. Jacobs
ISBN: 9781415439005
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 20: Tau e tshweu ya Skukuza (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415439012
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 21: Diphologolo tsa Lewatle le tsa mo Loaping (Printed book.)
Author: W. Whiteman,L. Wolmarans
ISBN: 9781415439029
Pages: 32
Published: 2012
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 22: Semela se se tshwanang le mosamonyana wa go tlhomela diphini se mo dipharagoben
Author: A. Walton,E. Moll,Chip Snaddon
ISBN: 9781415439036
Pages: 32
Published: 2012
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 23: Tira le Tiriso, diphiri tse di marontho tsa naga e e lesuthu (Printed book.)
Author: A. Walton,E. Moll,Chip Snaddon
ISBN: 9781415439043
Pages: 32
Published: 2012
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika Setswana Home Language Intermediate Phase Graded Reader 24: Dikgakgamatso tse di dirilweng ke motho tsa lefatshe (Printed book.)
Author: N. Tsoeu, S.Jacobs, P.Lague
ISBN: 9781415439050
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783