Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 5
  3. isiXhosa Readers
 

African Writers Series

Junior African Writers Series IsiXhosa: Abahlobo Benene (Friends for Life)
ISBN: 9780796220448
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Amahlebo (Secrets, Secrets)
ISBN: 9780796220523
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Amanzi Obugqi kaThulani (Thulanis Magic Water)
ISBN: 9780796220400
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Aphelil Amathemba (Quiet Desperation)
ISBN: 9780796220554
Product Type: Books
R108.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Ibali Lika Simoni (Simons Story)
ISBN: 9780796220561
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Icibi Elinobugqi (The Magic Pool)
ISBN: 9780796220387
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Icikilishe elithethayo (The Talking Lizard)
ISBN: 9780796220066
Product Type: Books
R111.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Idiphu YeZinja (Dog Dip)
ISBN: 9780796220318
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Iintsomi neeMfihlo nge HIV ne-Aids (Myths & Mysteries about HIV & Aids)
ISBN: 9780796220530
Product Type: Books
R118.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Indoda Endala kunye noMundla (The Old Man and the Rabbit)
ISBN: 9780796220493
Product Type: Books
R118.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Ingozi eChibani (Danger in the Lake)
ISBN: 9780796220325
Product Type: Books
R111.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Inkwenkwana Eluhlaza (Little Boy Blue)
ISBN: 9780796220332
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Intombazana Eyayingafuni Ukunxiba Lindondo (The Girl Who Wouldnt Wear Glasses)
ISBN: 9780796220370
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Iphupha lika Regina (Reginas Dream)
ISBN: 9780796220578
Product Type: Books
R118.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Isela Elincumileyo (The Smile Thief)
ISBN: 9780796220417
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: IsiGcawu usinguKumkani (King Spider)
ISBN: 9780796220301
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Itanki Lamanzi Elingenanto (The Empty Water Tank)
ISBN: 9780796220479
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Itipoto yase-Afrika (The African Teapot)
ISBN: 9780796220462
Product Type: Books
R118.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Izibane Eziklhanyisayo (The Bright Lights)
ISBN: 9780796220363
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Kwedesika Yethu (Desk Mates)
ISBN: 9780796220516
Product Type: Books
R108.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: llolo Elingaziwayo (The Lonely Stranger)
ISBN: 9780796220608
Product Type: Books
R118.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Ukabba-An Ulahlekelwa ngumnakwabo (Kabba-An Loses her Brother)
ISBN: 9780796220431
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Ukusinda Engozini (Escape from Danger)
ISBN: 9780796220486
Product Type: Books
R118.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Ulindiwe Ufumana Indlela (Lindiwe Finds a Way)
ISBN: 9780796220509
Product Type: Books
R118.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Umfanekiso Owavela Uphila (The Picture that Came Alive)
ISBN: 9780796220394
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Umhlobo Wembalelano kaLulama (Lalumas Pen Friend)
ISBN: 9780796220424
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Umicheal Isiciko SeBhotile (Bottletop Michael)
ISBN: 9780796220356
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Umlambo Wethemba (The River of Hope)
ISBN: 9780796220585
Product Type: Books
R112.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Umlimo kaNomathemba (Nomathembas Fire)
ISBN: 9780796220110
Product Type: Books
R95.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Umpumi Ulahlekile (Mpumi Goes Missing)
ISBN: 9780796220547
Product Type: Books
R112.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Umqolomba Wolwandle (The Sea Cave)
ISBN: 9780796220264
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Umtwana Weqela Lezihange (Street Gang Kid)
ISBN: 9780796220592
Product Type: Books
R118.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Utickles (Tickles)
ISBN: 9780796220349
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Yimkani, Makhwenke! (Go Away Boys)
ISBN: 9780796220189
Product Type: Books
R97.95
 

HIV AIDS Action Readers

Kulungile Ukunxunguphala (Its Okay To Be Sad)
ISBN: 9780853204718
Product Type: Books
R107.95

Ndisafuna Ukudlala (I Still Want To Play)
ISBN: 9780853204701
Product Type: Books
R107.95

Siyakwazi Ukucoca! (We Can Clean!)
ISBN: 9780853204749
Product Type: Books
R107.95

Siyakwazi Ukupheka! (We Can Cook!)
ISBN: 9780853204756
Product Type: Books
R107.95

Umdlali Waphambili Oyimfihlo (Secret Striker)
ISBN: 9780853204725
Product Type: Books
R107.95

Umthi Wobuhlobo (The Friendship Tree)
ISBN: 9780853204732
Product Type: Books
R107.95
 

Macmillan unspecified

Ibhayisekile Kabusisiwe (Busisiwes Bicycle)
ISBN: 9780853200024
Product Type: Books
R81.95

Iinyoka Zikakhotso (The Khotso Snakes)
ISBN: 9780797829275
Product Type: Books
R76.95

Imoto Emavili Mathathu (The Car With Three Wheels)
ISBN: 9780797828391
Product Type: Books
R76.95

Ingwenya (The Crocodile)
ISBN: 9780853200086
Product Type: Books
R76.95

Isipho (The Present)
ISBN: 9780797829251
Product Type: Books
R76.95

Umorabaraba Kofi (Morabaraba Kofi)
ISBN: 9780333590492
Product Type: Books
R76.95
 

Readers are Leaders

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Icikilishe Eliluhlaza Elinamaqhinga | ISBN 9780853201663 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Icikilishe Eliluhlaza Elinamaqhinga
ISBN: 9780853201663
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Igolide Yentombazana | ISBN 9780853201601 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Igolide Yentombazana
ISBN: 9780853201601
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Ihlebo Likakeo | ISBN 9780853201625 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Ihlebo Likakeo
ISBN: 9780853201625
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Iindidi Ezintlanu Zobugcisa Obutshintshe Ihlabathi | ISBN 9780853201595 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Iindidi Ezintlanu Zobugcisa Obutshintshe Ihlabathi
ISBN: 9780853201595
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Iinkuni Zomlilo | ISBN 9780853201687 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Iinkuni Zomlilo
ISBN: 9780853201687
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Imbono Entle Kajeffrey | ISBN 9780853202257 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Imbono Entle Kajeffrey
ISBN: 9780853202257
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Inkathazo Ngotoddy | ISBN 9780853201670 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Inkathazo Ngotoddy
ISBN: 9780853201670
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Intombazana Engenafowuni | ISBN 9780853201656 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Intombazana Engenafowuni
ISBN: 9780853201656
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Masenze Isipho | ISBN 9780853201632 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Masenze Isipho
ISBN: 9780853201632
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Ukabelo Ufunda Amalungelo Akhe | ISBN 9780853202264 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Ukabelo Ufunda Amalungelo Akhe
ISBN: 9780853202264
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Usimon Uya Kwibhaleyi | ISBN 9780853201649 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Usimon Uya Kwibhaleyi
ISBN: 9780853201649
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Zisebenza Njani Izinto | ISBN 9780853201618 Abafundayo Ziinkokheli Ibanga 5: Zisebenza Njani Izinto
ISBN: 9780853201618
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95
 

Via Afrika

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 13:Umthi ephenyaneni (Printed book.)
Author: E. van Rooyen
ISBN: 9781415437865
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 14:Imisinga yamazwi (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415437872
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 15:Abuntu basekuhlaleni (Printed book.)
Author: S. Jacobs
ISBN: 9781415437889
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 16:Into elucingweni (Printed book.)
Author: N. Van Rooyen, E. Moll
ISBN: 9781415437896
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 17:Iinciniba ezingafuywanga zeenduli zesanti yasentlango (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415437902
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 18:Zisebenza njani izinto (Printed book.)
Author: S. Jacobs
ISBN: 9781415437919
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 19:Abahlobo (Printed book.)
Author: S. Jacobs
ISBN: 9781415437926
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 20:Ingonyama emhlophe yaseSkukuza (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415437933
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 21:Izilwanyana Zaselwandle Nasemoyeni (Printed book.)
Author: W. Whiteman,L. Wolmarans
ISBN: 9781415437940
Pages: 32
Published: 2012
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 22:Iiphinkhushini ezisemngciphekweni (Printed book.)
Author: A. Walton, E. Moll
ISBN: 9781415437957
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 23:UHera noHarry, iingcuka esingqoqo (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415437964
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiXhosa Home Language Intermediate Phase Graded Reader 24:Imimangaliso yehlabathi eyenziwe ngabantu (Printed book.)
Author: N. Tsoeu, S.Jacobs, P.Lague
ISBN: 9781415437971
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783