Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 5
  3. isiZulu Readers
 

African Writers Series

Junior African Writers Series IsiZulu: Amalambu Akhanya Kakhulu (The Bright Lights)
ISBN: 9780796228031
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Idiphu Lezinja (Dog Dip)
ISBN: 9780796227935
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Indaba Kasimon (Simons Story)
ISBN: 9780796228079
Product Type: Books
R122.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ingane Engumhambuma [The Street Gang Kid]
ISBN: 9780796228093
Product Type: Books
R169.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ingozi Echibini (Danger in the Lake)
ISBN: 9780796227942
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Inkosi Usicabucabu (King Spider)
ISBN: 9780796227973
Product Type: Books
R115.00

Junior African Writers Series IsiZulu: Iphupho Likaregina (Reginas Dream)
ISBN: 9780796228116
Product Type: Books
R148.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Isela Lokumoyizela (The Smile Thief)
ISBN: 9780796227966
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Isithombe Esavuka Saphila (The Picture that Came Alive)
ISBN: 9780796227843
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Isiziba Semilingo (The Magic Pool)
ISBN: 9780796227928
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ithangi Lamanzi Elingenalu [The Empty Water Tank]
ISBN: 9780796227980
Product Type: Books
R111.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Izimfihlo (Secrets, Secrets)
ISBN: 9780796228062
Product Type: Books
R122.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Izinsumansumane Nezimfihlo (Myths & Mysteries about HIV & Aids)
ISBN: 9780796228086
Product Type: Books
R122.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ubungane Obungapheli (Friends for Life)
ISBN: 9780796228055
Product Type: Books
R122.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ukabba-An Ulahlekelwa Umfo (Kabba-An Loses her Brother)
ISBN: 9780796228048
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ukitaza (Tickles)
ISBN: 9780796228024
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ukusinda Engozini (Escape from Danger)
ISBN: 9780796228130
Product Type: Books
R146.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ulindiwe Uthola Icebo (Lindiwe Finds a Way)
ISBN: 9780796228147
Product Type: Books
R146.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ululama Nomngane Abhalelan (Lalumas Pen Friend)
ISBN: 9780796227997
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Umfanyana Oluhlaza (Little Boy Blue)
ISBN: 9780796227959
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Umgede Osolwandle (The Sea Cave)
ISBN: 9780796228017
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Umichael Oyisivalo Sebhodi (Bottletop Michael)
ISBN: 9780796228000
Product Type: Books
R110.95
 

HIV AIDS Action Readers

Isihlahla Sobungane (The Friendship Tree)
ISBN: 9780853204794
Product Type: Books
R120.95

Kuhle Ukudumala (Its Okay To Be Sad)
ISBN: 9780853204770
Product Type: Books
R144.95

Nathi Singakhuculula! (We Can Clean!)
ISBN: 9780853204800
Product Type: Books
R120.95

Nathi Singapheka! (We Can Cook!)
ISBN: 9780853204817
Product Type: Books
R120.95

Ngisafuna Ukudlala Futhi (I Still Want To Play)
ISBN: 9780853204763
Product Type: Books
R120.95

Umgadli Oyimfihlo (Secret Striker)
ISBN: 9780853204787
Product Type: Books
R144.95
 

Imvubelo

Imvubelo Graded Reader Gr 5 Bk 1 Ujana Ubhejane Omncane
ISBN: 9781775711278
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Imvubelo Graded Reader Gr 5 Bk 2 Imikhuba Yezilokazane
ISBN: 9781775711285
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Imvubelo Graded Reader Gr 5 Bk 3 Izindaba Zasemzansi
ISBN: 9781775711292
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Imvubelo Graded Reader Gr 5 Bk 4 Umuhle Unjalo
ISBN: 9781775711308
Product Type: Books
CAPS Approved
R70.95

Imvubelo Graded Reader Gr 5 Bk 5 Ukuhamba Ukubona
ISBN: 9781775711315
Product Type: Books
CAPS Approved
R70.95

Imvubelo Graded Reader Gr 5 Bk 6 Ngaxoxelwa Ngugogo
ISBN: 9781775711322
Product Type: Books
CAPS Approved
R70.95
 

Isizulu Soqobo

Isizulu Soqobo Grade 5 Reader
ISBN: 9780796054210
Product Type: Books
CAPS Approved
R69.95
 

Macmillan unspecified

Ibhayisikili Likabusisiwe (Busisiwes Bicycle)
ISBN: 9780853200031
Product Type: Books
R81.95
 

Masihambisane

Masihambisane Grade 5 Reader
ISBN: 9780796053701
Product Type: Books
CAPS Approved
R69.95
 

Readers are Leaders

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Asenzeni Isipho | ISBN 9780853207702 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Asenzeni Isipho
ISBN: 9780853207702
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Icebo Elihle Likajabulani | ISBN 9780853207665 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Icebo Elihle Likajabulani
ISBN: 9780853207665
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Imbulu Eluhlaza Okotshani Eyiqili | ISBN 9780853207641 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Imbulu Eluhlaza Okotshani Eyiqili
ISBN: 9780853207641
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Imfihlo Kakhuphukani | ISBN 9780853207719 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Imfihlo Kakhuphukani
ISBN: 9780853207719
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Inkinga Ngotoddy | ISBN 9780853207740 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Inkinga Ngotoddy
ISBN: 9780853207740
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Intombazane Engenalo Ucingo | ISBN 9780853207634 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Intombazane Engenalo Ucingo
ISBN: 9780853207634
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Izinkuni Zokwenza Umlilo | ISBN 9780853207733 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Izinkuni Zokwenza Umlilo
ISBN: 9780853207733
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Izinto Zisebenza Kanjani | ISBN 9780853207672 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Izinto Zisebenza Kanjani
ISBN: 9780853207672
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Ubuchwepheshe Obuhlanu Obaguqula Umhlaba | ISBN 9780853207726 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Ubuchwepheshe Obuhlanu Obaguqula Umhlaba
ISBN: 9780853207726
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Ukhaya Ufunda Amalungelo Akhe | ISBN 9780853207689 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Ukhaya Ufunda Amalungelo Akhe
ISBN: 9780853207689
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Usandile Uya Kubhalethi | ISBN 9780853207658 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Usandile Uya Kubhalethi
ISBN: 9780853207658
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95

Abafundayo Ngabaholi Ibanga 5: Igolide Lentombazane
ISBN: 9780853207696
Product Type: Books
CAPS Approved
R61.95
 

Via Afrika

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 13: Isihlahla esisesikebheni (Printed book.)
Author: B. Gqokoma
ISBN: 9781415438220
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 14: Ugogo nezinto zasendle (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415438237
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 15: Abantu abasemphakathini wami (Printed book.)
Author: S. Jacobs
ISBN: 9781415438244
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 16: Into Ocingweni (Printed book.)
Author: N. Van Rooyen, E. Moll
ISBN: 9781415438251
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 17: Izintshe zasendle zasemagquma ogwadule(Printed book.)
Author: N. Van Rooyen,E. Moll,Chip Snaddon
ISBN: 9781415438268
Pages: 32
Published: 2012
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 18: Indlela izinto ezisebenza ngayo (Printed book.)
Author: S. Jacobs
ISBN: 9781415438275
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 19: Abangani (Printed book.)
Author: J. Jacobs
ISBN: 9781415438282
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 20: Ibhubesi Elimhlophe laseSkukuza(Printed book.)
Author: E. Scheepers
ISBN: 9781415438299
Pages: 32
Published: 2012
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 21: Izilwane Zasolwandle kanye Nezasemoyeni (Printed book.)
Author: A. Walton, E. Moll
ISBN: 9781415438305
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 22: Ukuba sengozini kwezimbali eziqhakazayo? (Printed book.)
Author: A. Walton, E. Moll
ISBN: 9781415438312
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 23: UBahle noNdoda izimpisi ezimabalabala (Printed book.)
Author: A. Walton,E. Moll,Chip Snaddon
ISBN: 9781415438329
Pages: 32
Published: 2012
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 24: Izimangaliso zomhlaba ezenziwe ngabantu (Printed book.)
Author: N. Tsoeu, S.Jacobs, P.Lague
ISBN: 9781415438336
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95
 

Vivlia Various

Phusa emthonjeni - IsiZulu
ISBN: 9781770246300
Product Type: Books
R81.95
 

Other Series

U Sipho Usindisa Usuku
ISBN: 9781920278724
Product Type: Books
R87.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783