Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 5
  3. Setswana Home Language
 

Clever

Books - Clever Setswana Kereiti 5 Buka Ya Moithuti | ISBN 9781431802081 Clever Setswana Kereiti 5 Buka Ya Moithuti
ISBN: 9781431802081
Product Type: Books
CAPS Approved
R172.95

Books - Clever Setswana Kereiti 5 Kaedi Ya Morutabana | ISBN 9781431802098 Clever Setswana Kereiti 5 Kaedi Ya Morutabana
ISBN: 9781431802098
Product Type: Books
CAPS Approved
R367.95

Books - Clever Setswana Kereiti 5 Padiso | ISBN 9781431803040 Clever Setswana Kereiti 5 Padiso
ISBN: 9781431803040
Product Type: Books
CAPS Approved
R132.95
 

Go Buisa

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Boikanyo ga a tlhomamisega (CAPS)
Author: T.Mokono
ISBN: 9780796247810
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Boitshoko le bakgerisi (CAPS)
Author: D.Donaldson
ISBN: 9780796247728
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Da le kgosigadi yarweetsana ba mo metsing (CAPS)
Author: S.Mwinuka
ISBN: 9780796247742
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Dikaka: lefelo le le omileng go a gaisa otlhe mo Lefatsheng (CAPS)
Author: D.Donald
ISBN: 9780796247865
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Dikinane tse pedi tse di nang le tshimologo e le nngwe (CAPS)
Author: A.Wood
ISBN: 9780796247735
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Dineo o a latlhega (CAPS)
Author: W.Colyn
ISBN: 9780796247711
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Dipopego tse di mo lefatsheng le le re dikologileng (CAPS)
Author: G. Obbo-Katandi; A.Ntungwa
ISBN: 9780796247889
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: E a bereka: Maatla mo lefatsheng (CAPS)
Author: P.Barnard
ISBN: 9780796247872
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Go Lomiwa ke Noga (CAPS)
Author: A.Erasmus
ISBN: 9780796247766
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Go mekamekana (CAPS)
Author: T.Marcus
ISBN: 9780796247773
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Jaaka sengwe se se buelang kwa tlase (CAPS)
Author: D.Donaldson
ISBN: 9780796247698
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Kafa Pule a fenyang tau e e bidiwang Lentswe (CAPS)
Author: M.Auret
ISBN: 9780796247759
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Katse e e tswang kwa lekadibeng la Kapa (CAPS)
Author: P.Barnard
ISBN: 9780796247803
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Molelo (CAPS)
Author: M.Auret
ISBN: 9780796247834
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Morutabana yo mosha wa botaki (CAPS)
Author: P.Barnard
ISBN: 9780796247797
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Motho yo o tlamelang lelapa (CAPS)
Author: T. Marcus; J.Robertson
ISBN: 9780796247827
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: O se nosi (CAPS)
Author: W.Flanagan
ISBN: 9780796247704
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Tiro mo go tsa Bojanala (CAPS)
Author: L.Cohen;M.Bhengu
ISBN: 9780796247858
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Tiro mo go tsa metshameko (CAPS)
Author: B.Bester
ISBN: 9780796247841
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95

Go Buisa Go Bonolo Grade 5: Tuelo ya ga Tumelo (CAPS)
Author: M.Smallhorne
ISBN: 9780796247780
Product Type: Books
CAPS Approved
R84.95
 

Oxford

Oxford Lets Practise Setswana Home Language Grade 5 Practice Book
ISBN: 9780199051809
Product Type: Books
R83.95
 

Setswana Tota

Setswana Tota Grade 5 Learner
ISBN: 9780796051127
Product Type: Books
CAPS Approved
R135.95

Setswana Tota Grade 5 Teacher
ISBN: 9780796051172
Product Type: Books
CAPS Approved
R141.95
 

Solutions For All / Almal Verstaan

Books - Ditharabololo Tsa Botlhe Setswana Kereiti 5 Kaedi Ya Morutabana | ISBN 9781431009275 Ditharabololo Tsa Botlhe Setswana Kereiti 5 Kaedi Ya Morutabana
ISBN: 9781431009275
Product Type: Books
CAPS Approved
R367.95

Books - Ditharabololo Tsa Botlhe Setswana Kereiti 5 Padiso | ISBN 9781431012909 Ditharabololo Tsa Botlhe Setswana Kereiti 5 Padiso
ISBN: 9781431012909
Product Type: Books
CAPS Approved
R132.95

Ditharabololo Tsa Botlhe Setswana Kereiti 5 Buka Ya Moithuti
ISBN: 9781431009268
Product Type: Books
CAPS Approved
R189.95
 

Study and Master / Ken en Verstaan

Books - Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Morutwana Mophato Wa 5 | ISBN 9781107614895 Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Morutwana Mophato Wa 5
Author: Lebogang Petronella Petlele,Lorato Charity Mosiane,Seanokeng Alina Mokoma,Setshego Francinah Moabi
ISBN: 9781107614895
Pages: 185
Published: 2012-10-05


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Buka ya Morutwana • E kgaogantswe ka dikgweditharo di le nne tse di akaretsang dibeke, dibeke tse di abelana ka ditlhogo tse di farologaneng. • E humile ka ditirwana tse di rotloetsang morutwana go akanya le go tsosolosa kgatlhego ya go itse, go dirisa le go ikgantsha ka puo ya Setswana. • Beke nngwe le nngwe e akaretsa dikgono tsa thuto jaaka go reetsa le go bua, go buisa le go lebelela, go kwala le go tlhagisa le dipopego tsa puo le melawana. • E na le kitsokakaretso e e rulagantsweng ka botswerere go ruta ngwao le setso, go aga botho jo bo feletseng jwa ngwana wa mmala wa sebilo. • E humile thutapuo go tlhokotsa tirisopuo e e lolameng.
Product Type: Books
CAPS Approved
R170.95

Books - Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Puiso Mophato Wa 5 | ISBN 9781107643536 Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Buka Ya Puiso Mophato Wa 5
Author: Lebogang Petronella Petlele,Lorato Charity Mosiane,Seanokeng Alina Mokoma,Setshego Francinah Moabi
ISBN: 9781107643536
Pages: 114
Published: 2012-10-31


Study & Master Nkgo ya Puo ya Setswana ke metseletsele ya dibuka tse di kwaletsweng barutabana le barutwana ba Setswana mo Sekgamung sa Dithuto tse Dikgolwane (FET). Buka ya puiso • E rulagantswe ka matsetseleko le maitemogelo go tlhokotsa le go tsosolosa kgatlhego ya puiso mo barutwaneng. • E akaretsa ditlhangwa tsotlhe jaaka: Dikinane, dikgangkhutswe, dipadi, diterama le poko. • E fatlhosa baithuti ka ditlhangwa tsa tshedimosetso le tsa tlhaeletsano go lebeletswe ditiragalo tsa maloba le tsa sešeng. • Ditlhangwa tsotlhe di ikaegile ka meetlo, dingwao le setso sa Batswana ka tiriso ya manatetshapuo jaaka diane, maele, dithamalakwane le yona kitsokakaretso.
Product Type: Books
CAPS Approved
R125.95

Study & Master Nkgo Ya Puo Ya Setswana Kaedi Ya Morutabana Mophato Wa 5
Author: Bulela Nondu, Kamogelo Ogodiseng, Elias Motsheodi, Pauline Motlhodi
ISBN: 9781107693234
Product Type: Books
CAPS Approved
R340.95
 

Via Afrika

Via Afrika Setswana Home Language Grade 5 Learners Book
Author: K.M. Mohulatsi, M.P. Mogapi, N.N. Semenya, B.P. Le
ISBN: 9781415424247
Product Type: Books
CAPS Approved
R127.95

Via Afrika Setswana Home Language Grade 5 Reader
Author: K.M. Mohulatsi, M.P. Mogapi, N.N. Semenya, B.P. Le
ISBN: 9781415424254
Product Type: Books
CAPS Approved
R102.95

Via Afrika Setswana Home Language Grade 5 Teachers Guide
Author: K.M. Mohulatsi, M.P. Mogapi, N.N. Semenya, B.P. Le
ISBN: 9781415424261
Product Type: Books
CAPS Approved
R205.95
 


Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783