Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. isiZulu First Add. Language
 

Grade 1

Workbook: Khalipha Mfundi - Grade 1
ISBN: 9781920450007
Product Type: Books
R93.15
 

Grade 2

Workbook: Khalipha Mfundi - Grade 2
ISBN: 9781920450014
Product Type: Books
R93.15
 

Grade 3

Workbook: Khalipha Mfundi - Grade 3
ISBN: 9781920450021
Product Type: Books
R121.90
 

Grade 4

Workbook: Khalipha Mfundi - Grade 4
ISBN: 9781920450038
Product Type: Books
R140.00
 

Grade 5

Workbook: Khalipha Mfundi - Grade 5
ISBN: 9781920450045
Product Type: Books
R140.00
 

Grade 6

Workbook: Khalipha Mfundi - Grade 6
ISBN: 9781920450052
Product Type: Books
R155.15
 

Grade 7

Workbook: Khalipha Mfundi - Grade 7
ISBN: 9781920450069
Product Type: Books
R155.15
 

Grade 8

Workbook: Khalipha Mfundi - Grade 8
ISBN: 9781920450076
Product Type: Books
R149.95
 

Grade 9

Workbook: Khalipha Mfundi - Grade 9
ISBN: 9781920450083
Product Type: Books
R149.95
 

Grade 12

Workbook: Khalipha Mfundi - Grade 12
ISBN: 9781920450113
Product Type: Books
R149.50
 

Various

Books - i-Dayari kaNhlakanipho (Nhlakaniphos Diary) | ISBN 9781920450885 i-Dayari kaNhlakanipho (Nhlakaniphos Diary)
ISBN: 9781920450885
Product Type: Books
R80.95

Books - Uhlelo (Grammar workbook) | ISBN 9781920450335 Uhlelo (Grammar workbook)
ISBN: 9781920450335
Product Type: Books
R149.95

A Big Book Level 0 - Ekilasini & Ekhaya (Classroom & Home)
ISBN: 9781920631628
Product Type: Books
R287.50

A Big Book Level 0 - Imibala & Izinto zokugqoka (Colours & Clothes)
ISBN: 9781920631635
Product Type: Books
R287.50

A Big Book Level 0 - Izenzo & Abantu nemisebenzi (Verbs & Peoples jobs)
ISBN: 9781920631642
Product Type: Books
R287.50

A Big Book Level 0 - Izilwane zasendle & Izilwane zaskhaya (Wild animals & Domestic animals)
ISBN: 9781920631659
Product Type: Books
R287.50

A Big Book Level 0 - Ukudla & Izinto zokuhamba (Food & Transport)
ISBN: 9781920631666
Product Type: Books
R287.50

A Big Book Level 0 - Umzimba wami & Umndeni wami (My Body & My Family)
ISBN: 9781920631673
Product Type: Books
R287.50

A Big Book Level 1 - Izenzo & Epulazini (Verbs & Farm)
ISBN: 9781920631499
Product Type: Books
R287.50

A Big Book Level 2 - Umndeni kaTrent (Trents family)
ISBN: 9781920631697
Product Type: Books
R287.50

A Big Book Level 3 - Umfana ogangile (The naughty boy)
ISBN: 9781920631680
Product Type: Books
R287.50

Abangane bakaThembi (Thembis friends)
ISBN: 9781920450861
Product Type: Books
R40.25

Amagama amasha (Advanced wordlist)
ISBN: 9781920450328
Product Type: Books
R40.95

Amagama amasha (Beginner’s wordlist)
ISBN: 9781920450311
Product Type: Books
R40.25

Amaphazeli (Puzzles)
ISBN: 9781920450281
Product Type: Books
R93.15

Amaqhawe ethu (South African Heroes)
ISBN: 9781920450953
Product Type: Books
R80.50

Amaqoqo – worksheets – Amaholide (Holidays)
ISBN: 9781920450502
Product Type: Books
R43.70

Amaqoqo – worksheets – Edolobheni (In town)
ISBN: 9781920450526
Product Type: Books
R43.70

Amaqoqo – worksheets – Egalaji (At the Garage)
ISBN: 9781920450519
Product Type: Books
R43.70

Amaqoqo – worksheets – Esikoleni (In the Classroom)
ISBN: 9781920450489
Product Type: Books
R43.70

Amaqoqo – worksheets – Itheknoloji (Technology)
ISBN: 9781920450496
Product Type: Books
R43.70

Emtholampilo (At the clinic)
ISBN: 9781920450168
Product Type: Books
R40.25

Epulazini (On the farm)
ISBN: 9781920450175
Product Type: Books
R40.25

Esikoleni (At school)
ISBN: 9781920450182
Product Type: Books
R40.25

Ezabasha (For the youth)
ISBN: 9781920450243
Product Type: Books
R57.50

Funda ngokubuka (Pictures and questions)
ISBN: 9781920450304
Product Type: Books
R93.15

Funda ngokudweba (Picture dictionary)
ISBN: 9781920450298
Product Type: Books
R93.15

Ilanga lika Themba (Themba’s day)
ISBN: 9781920450144
Product Type: Books
R40.25

Izulu linjani? (How is the weather?)
ISBN: 9781920450199
Product Type: Books
R40.25

Lalelani Kahle! – Primary School (Listening comp)
ISBN: 9781920450267
Product Type: Books
R93.15

Masibingelele (Greetings)
ISBN: 9781920631192
Product Type: Books
R40.25

Masixoxe – High School (Dialogue book)
ISBN: 9781920450250
Product Type: Books
R93.15

Ngempelasonto (On the weekend)
ISBN: 9781920450205
Product Type: Books
R40.25

Sithanda ezemidlalo (We love sport)
ISBN: 9781920450915
Product Type: Books
R40.25

Sithanda izithelo nemifino (We love fruit and veg)
ISBN: 9781920450922
Product Type: Books
R40.25

Sixoxa ngemibala (We chat about colours)
ISBN: 9781920450892
Product Type: Books
R40.25

Siyagqoka (We are dressing up)
ISBN: 9781920450939
Product Type: Books
R40.25

Siyakha amagama – Primary School (Vocabulary Building)
ISBN: 9781920450359
Product Type: Books
R93.15

Siyathenga (We go shopping)
ISBN: 9781920450137
Product Type: Books
R40.25

Siyaxoxa – Primary School (Dialogues)
ISBN: 9781920450342
Product Type: Books
R93.15

Thola amagama! (Word searches)
ISBN: 9781920450274
Product Type: Books
R93.15

UCaitlin umenyiwe ephathini (Caitlin goes to a party)
ISBN: 9781920450229
Product Type: Books
R40.25

Uhamba ngani? (How do you travel?)
ISBN: 9781920450151
Product Type: Books
R40.25

Umfana ogangile (The naughty boy)
ISBN: 9781920450854
Product Type: Books
R40.25

Umndeni usiza engadini (My family helps in the garden)
ISBN: 9781920450946
Product Type: Books
R40.25

Umndeni wami (My family)
ISBN: 9781920450120
Product Type: Books
R40.25

Umzimba wami (My body)
ISBN: 9781920450960
Product Type: Books
R40.25

UThabo uthandani? (What does Thabo like?)
ISBN: 9781920450878
Product Type: Books
R40.25
 


Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783