Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. isiZulu Literature
 

Grade 1

Emndenini Wami Kanye Nezinye
ISBN: 9781770307933
Product Type: Books
R130.95

Imisila Kanye Nezinye Izihloko
ISBN: 9781770307940
Product Type: Books
R140.95

Imithende Kanye Nezinye Izihlo
ISBN: 9781770307926
Product Type: Books
R130.95
 

Grade 2

Amakani Nezimoto Ezindala Kany
ISBN: 9781770307964
Product Type: Books
R141.95

Isipho Sikathisha Wethu Kanye
ISBN: 9781770307957
Product Type: Books
R141.95

Izindawo Eziwugwandule Kanye
ISBN: 9781770307971
Product Type: Books
R141.95
 

Grade 3

Masenze Umcimbi Kanye Nezinye
ISBN: 9781770307995
Product Type: Books
R153.95

Senza Idrakhuni Kanye Nezinye
ISBN: 9781770307988
Product Type: Books
R153.95

Ubaba Ongebaba
ISBN: 9781919749242
Product Type: Books
R142.95

Ukwenza Umsebenzi Ube Lula Kan
ISBN: 9781770308008
Product Type: Books
R153.95

Umhlaba Yincwadi
ISBN: 9781919749327
Product Type: Books
R142.95

Umkhulu Uxoxa Ezasec
ISBN: 9781919749341
Product Type: Books
R142.95

Usifiso Notikoloshe
ISBN: 9781919749266
Product Type: Books
R123.95

Usimakwa Inja Yezima
ISBN: 9781919749334
Product Type: Books
R123.95
 

Grade 4

Ingwenya Isizulu
ISBN: 9780853206507
Product Type: Books
R168.95

Uthabo Usindisa Umdlali Webhol
ISBN: 9781770307667
Product Type: Books
R195.95
 

Grade 8

Akukho Sizwe Sinjalo
ISBN: 9780797806092
Product Type: Books
R159.95
 

Grade 10

Amalezulu
ISBN: 9780853200161
Product Type: Books
R177.95

Dade Mfowethu
ISBN: 9780797809635
Product Type: Books
R177.95

Insumansumane
ISBN: 9781869250652
Product Type: Books
R213.95

Izikondlo Zika - Bw Vilakazi
ISBN: 9781868142392
Product Type: Books
R274.95

Ngingathi Ngingathini
ISBN: 9780797808126
Product Type: Books
R177.95

Ucu Olumhlophe-Uvulandlela
ISBN: 9780333559840
Product Type: Books
R177.95

Umjijimezo
ISBN: 9780797806566
Product Type: Books
R240.95
 

Grade 10

Amagwababechobana(Va)
ISBN: 9780868501192
Product Type: Books
R195.95

Amehlo Embongi
ISBN: 9780333590560
Product Type: Books
R195.95

Imikhizo
ISBN: 9781869170448
Product Type: Books
R161.95
 

Grade 10

Indlal Inamanyala
ISBN: 9781431028610
Product Type: Books
R123.95

Iziko
ISBN: 9780947054052
Product Type: Books
R195.95
 

Grade 10

Kuhlwa Ngomnyama
ISBN: 9781869170417
Product Type: Books
R240.95
 

Grade 10

Long Walk To Freedom Isizulu
ISBN: 9781920271138
Product Type: Books
R105.95

Mkabayi Kajama
ISBN: 9781431011315
Product Type: Books
R207.95
 

Grade 10

Namuhla Kunamuhla
ISBN: 9781869170486
Product Type: Books
R161.95

Sixolele
ISBN: 9780797822399
Product Type: Books
R195.95

Siyofa Silahlane
Author: N. G. Sibiya
ISBN: 9781869170424
Pages: 204
Published: 2004
Product Type: Books
R161.95
 

Grade 10

Ubonakele
ISBN: 9781431026913
Product Type: Books
R135.95
 

Grade 10

Books - Ukufa Kukashaka | ISBN 9780854940790 Ukufa Kukashaka
Author: Elliot Zondi
ISBN: 9780854940790
Pages: 53
Published: 1960


Lona ngumdlalo obhalwe ngolimi lwesiZulu okhuluma ngokufa kwenkosi uShaka. Umlobi uthathe kwamanye amabhuku akhuluma ngoShaka, futhi umlobi lo mdlalo uwubhale ngendlela yesimanjemanje futhi elula ukuyiqonda.
Product Type: Books
R159.95
 

Grade 10

Ukufa Kukashaka (CAPS)
ISBN: 9781431028627
Product Type: Books
R102.95
 

Grade 11

Amakloba
ISBN: 9780333591390
Product Type: Books
R240.95

Umahluleli Ngunembeza
ISBN: 9780797822405
Product Type: Books
R240.95
 

Grade 12

Amaqhawe Series Gr9 Pack
ISBN: 9781869250997
Product Type: Books
R738.95
 

Various

Inkondlo Kazulu
ISBN: 9780854940684
Product Type: Books
R177.95

Uhambo Olude Oluya Enkulekweni
ISBN: 9781869251253
Product Type: Books
R213.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783