Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Sesotho Home Language
 

Grade 1

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 1 Learners Book (Printed book.)
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415426081
Product Type: Books
CAPS Approved
R73.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 1 Phonics Teachers Guide (Printed book.)
ISBN: 9781415432303
Product Type: Books
R134.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 1 Phonics Workbook (Printed book.)
Author: M. Machaka, et al
ISBN: 9781415430019
Product Type: Books
CAPS Approved
R44.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 1 Reader 1Stories: 1. Ke nna 2. Sekolo sa heso 3. Mekgwa e nepahetseng 4. Boemo ba lehodimo (Printed book.)
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415429181
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 1 Reader 2Stories: 1. Lelapa leso 2. Boipaballo lapeng 3. Mmele wa ka 4. Ke boloka mmele wa ka o bolokehile (Pr
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415429198
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 1 Reader 3Stories: 1. Moo ke dulang teng 2. Diphoofotswana tsa lapeng 3. Boitshwaro bo botle le boikarabelo 4.
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415430262
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 1 Reader 4Stories: 1. Metsi 2. Botle ba Lehodimo bosiu (Printed book.)
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415430279
Product Type: Books
CAPS Approved
R50.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 1 Reader 5Stories: 1. Mahae 2. Moralo wa bibaka (Printed book.)
Author: J. Reid, et al
ISBN: 9781415431603
Product Type: Books
CAPS Approved
R50.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 1 Teachers Guide (Printed book.)
ISBN: 9781415426098
Product Type: Books
R192.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 1 Workbook (Printed book.)
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415426104
Product Type: Books
CAPS Approved
R59.95
 

Grade 2

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 2 Learners Book (Printed book.)
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415426111
Product Type: Books
CAPS Approved
R83.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 2 Phonics Teachers Guide (Printed book.)
ISBN: 9781415434635
Product Type: Books
R134.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 2 Phonics Workbook (Printed book.)
Author: M. Machaka, et al
ISBN: 9781415430064
Product Type: Books
CAPS Approved
R44.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 2 Reader 1Stories: 1. Nna le metswalle 2. Tseo re di hlokang hore re phele 3. O bohlokwa ebile o kgethehile 4.
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415429204
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 2 Reader 2Stories: 1. La fetofetoha lehodimo 2. Tjhee, di a fapana diphoofolo 3. Tlhapi metsing di a sesa 4. Ma
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415429211
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 2 Reader 3Stories: 1. Mobu mpho ya rona 2. Ke semphethe ke o fete 3. Boitlhokomelo tseleng4. Re a sebetsa re a
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415430286
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 2 Reader 4Stories: 1. Bophelo ba bosiu 2. Diohoofolo tsa bosiu (Printed book.)
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415430293
Product Type: Books
CAPS Approved
R50.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 2 Reader 5Stories: 1. E ntle naha ya rona 2. Mekgwa e fapaneng ya ho buisana (Printed book.)
Author: R.D. Gajadhur, et al
ISBN: 9781415434819
Product Type: Books
CAPS Approved
R50.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 2 Teachers Guide (Printed book.)
ISBN: 9781415426128
Product Type: Books
R192.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 2 Workbook (Printed book.)
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415426135
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95
 

Grade 3

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 3 Learners Book (Printed book.)
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415426142
Product Type: Books
CAPS Approved
R86.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 3 Phonics Teachers Guide (Printed book.)
ISBN: 9781415434680
Product Type: Books
R134.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 3 Phonics Workbook (Printed book.)
Author: M. Machaka, et al
ISBN: 9781415434888
Product Type: Books
CAPS Approved
R44.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 3 Reader 1Stories: 1. Ya tsotehang motho 2. Ke kopa tshwarelo 3. Itlhokomele, ipoloke 4. Ditokelo, boikarabelo
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415429228
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 3 Reader 2Stories: 1. Phepo e ntle 2. Kotsi ke eo 3. Hlokomela 4. Ha re hlalefeng (Printed book.)
Author: R. Ntsanwisi
ISBN: 9781415429235
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 3 Reader 3Stories: 1. Ho ipaballa ho molemo ho feta setlhare 2. Tikoloho ya rona3. Ke a di tshaba diphetoho 4.
Author: M.T. Kokoali, et al
ISBN: 9781415430309
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 3 Reader 4Stories: 1. Baballa tlhaho 2. Tsa re bakela mahlomola (Printed book.)
Author: T.F. Khumalo, et al
ISBN: 9781415430316
Product Type: Books
CAPS Approved
R50.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 3 Reader 5 Story: Melemo ya diphoofolo (Printed book.)
Author: R. Ntsanwisi
ISBN: 9781415431733
Product Type: Books
CAPS Approved
R50.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 3 Teachers Guide (Printed book.)
ISBN: 9781415426159
Product Type: Books
R192.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 3 Workbook (Printed book.)
Author: P.C. Huma, et al
ISBN: 9781415426166
Product Type: Books
CAPS Approved
R64.95
 

Grade 4

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 4 Learners Book (Printed book.)
ISBN: 9781415424391
Product Type: Books
CAPS Approved
R124.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 4 Reader Contents: Ditshomo; Dipalekgutshwe; Ditshwantshiso; Dithothokiso; Dipale; Ditema tsa tlhahisoleseding:
ISBN: 9781415424407
Product Type: Books
CAPS Approved
R95.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 4 Teachers Guide (Printed book.)
Author: M.R. Mahlasela, M.E. Mokhatle, G.D. Pheto, M.E. Ti
ISBN: 9781415424414
Product Type: Books
CAPS Approved
R205.95
 

Grade 5

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 5 Learners Book (Printed book.)
ISBN: 9781415424421
Product Type: Books
CAPS Approved
R127.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 5 Reader Contents: Ditshomo; Dipalekgutshwe; Ditshwantshiso; Dithothokiso; Dipale; Ditema tsa tlhahisoleseding:
ISBN: 9781415424438
Product Type: Books
CAPS Approved
R102.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 5 Teachers Guide (Printed book.)
Author: M.R. Mahlasela, M.E. Mokhatle, G.D. Pheto, M.E. Ti
ISBN: 9781415424445
Product Type: Books
CAPS Approved
R205.95
 

Grade 6

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 6 Contents: Ditshomo; Dipalekgutshwe; Ditshwantshiso; Dithothokiso; Dipale; Ditema tsa tlhahisoleseding: Ditema
ISBN: 9781415424469
Product Type: Books
CAPS Approved
R109.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 6 Learners Book (Printed book.)
ISBN: 9781415424452
Product Type: Books
CAPS Approved
R133.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 6 Teachers Guide (Printed book.)
Author: M.R. Mahlasela, M.E. Mokhatle, G.D. Pheto, M.E. Ti
ISBN: 9781415424476
Product Type: Books
CAPS Approved
R205.95
 

Grade 7

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 7 Learners Book (Printed book.)
Author: T.P. Kumeke, M.R.Mahlasela, G.D. Pheto, K.E. Zeng
ISBN: 9781415421765
Product Type: Books
CAPS Approved
R160.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 7 Novel: Mme, ke wena mmolai wa ka (Printed book.)
Author: T.P. Kumeke, et al
ISBN: 9781415441596
Product Type: Books
CAPS Approved
R50.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 7 Reader Contents: Ditshomo; Dipalekgutshwe; Dithothokiso; Tshwantshiso (Printed book.)
Author: T.P. Kumeke, M.R.Mahlasela, G.D. Pheto, K.E. Zeng
ISBN: 9781415421772
Product Type: Books
CAPS Approved
R126.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 7 Teachers Guide (Printed book.)
Author: T.P. Kumeke, M.R.Mahlasela, G.D. Pheto, K.E. Zeng
ISBN: 9781415421789
Product Type: Books
CAPS Approved
R223.95
 

Grade 8

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 8 Learners Book (Printed book.)
Author: T.P. Kumeke, M.R.Mahlasela, G.D. Pheto, K.E. Zeng
ISBN: 9781415421796
Product Type: Books
CAPS Approved
R176.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 8 Novel: Motswalle ya sa tshepahaleng (Printed book.)
Author: T.P. Kumeke, et al
ISBN: 9781415441602
Product Type: Books
CAPS Approved
R63.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 8 ReaderContents: Ditshomo; Dipalekgutshwe; Dithothokiso; Tshwantshiso (Printed book.)
Author: T.P. Kumeke, M.R.Mahlasela, G.D. Pheto, K.E. Zeng
ISBN: 9781415421802
Product Type: Books
CAPS Approved
R139.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 8 Teachers Guide (Printed book.)
Author: T.P. Kumeke, M.R.Mahlasela, G.D. Pheto, K.E. Zeng
ISBN: 9781415421819
Product Type: Books
CAPS Approved
R223.95
 

Grade 9

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 9 Learners Book (Printed book.)
Author: T.P. Kumeke, M.R.Mahlasela, G.D. Pheto, K.E. Zeng
ISBN: 9781415421826
Product Type: Books
CAPS Approved
R189.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 9 Novel: Mohahlaula wa dithota (Printed book.)
Author: K.M. Mohulatsi, M.P.Mogapi, N.N. Semenya, B.P. Le
ISBN: 9781415441619
Product Type: Books
CAPS Approved
R76.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 9 ReaderContents: Ditshomo; Dipalekgutshwe; Dithothokiso; Tshwantshiso (Printed book.)
Author: T.P. Kumeke, M.R.Mahlasela, G.D. Pheto, K.E. Zeng
ISBN: 9781415421833
Product Type: Books
CAPS Approved
R152.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 9 Teachers Guide (Printed book.)
Author: E. Rooth, V.L. Kroneberg, P. Meinie, Z. Schonken,
ISBN: 9781415421840
Product Type: Books
CAPS Approved
R223.95
 

Grade 10

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 10 Learners Book (Printed book.)
Author: F.M. Armooh, V.C. Shongwe, M.K. Simelane, P.S. Singwane
ISBN: 9781415422977
Product Type: Books
CAPS Approved
R184.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 10 Teachers Guide (Printed book.)
ISBN: 9781415422984
Product Type: Books
R221.95
 

Grade 11

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 11 Learners Book (Printed book.)
ISBN: 9781415436929
Product Type: Books
CAPS Approved
R208.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 11 Teachers Guide (Printed book.)
ISBN: 9781415436936
Product Type: Books
CAPS Approved
R230.95
 

Grade 12

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 12 Learners Book (Printed book.)
Author: R.R. Mokolopo, N. Seane, P.M. Thinane
ISBN: 9781415441077
Product Type: Books
CAPS Approved
R231.95

Via Afrika Sesotho Home Language Grade 12 Teachers Guide (Printed book.)
Author: M. Jiane, E.T. Mampokoro, P. J. Masilela
ISBN: 9781415441084
Product Type: Books
CAPS Approved
R251.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783