Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 6
  3. isiZulu Readers
 

African Writers Series

Junior African Writers Series IsiZulu: Amalambu Akhanya Kakhulu (The Bright Lights)
ISBN: 9780796228031
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Idiphu Lezinja (Dog Dip)
ISBN: 9780796227935
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Indaba Kasimon (Simons Story)
ISBN: 9780796228079
Product Type: Books
R122.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ingane Engumhambuma [The Street Gang Kid]
ISBN: 9780796228093
Product Type: Books
R169.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ingozi Echibini (Danger in the Lake)
ISBN: 9780796227942
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Inkosi Usicabucabu (King Spider)
ISBN: 9780796227973
Product Type: Books
R115.00

Junior African Writers Series IsiZulu: Iphupho Likaregina (Reginas Dream)
ISBN: 9780796228116
Product Type: Books
R148.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Isela Lokumoyizela (The Smile Thief)
ISBN: 9780796227966
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Isithombe Esavuka Saphila (The Picture that Came Alive)
ISBN: 9780796227843
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Isiziba Semilingo (The Magic Pool)
ISBN: 9780796227928
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ithangi Lamanzi Elingenalu [The Empty Water Tank]
ISBN: 9780796227980
Product Type: Books
R111.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Izimfihlo (Secrets, Secrets)
ISBN: 9780796228062
Product Type: Books
R122.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Izinsumansumane Nezimfihlo (Myths & Mysteries about HIV & Aids)
ISBN: 9780796228086
Product Type: Books
R122.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ubungane Obungapheli (Friends for Life)
ISBN: 9780796228055
Product Type: Books
R122.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ukabba-An Ulahlekelwa Umfo (Kabba-An Loses her Brother)
ISBN: 9780796228048
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ukitaza (Tickles)
ISBN: 9780796228024
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ukusinda Engozini (Escape from Danger)
ISBN: 9780796228130
Product Type: Books
R146.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ulindiwe Uthola Icebo (Lindiwe Finds a Way)
ISBN: 9780796228147
Product Type: Books
R146.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Ululama Nomngane Abhalelan (Lalumas Pen Friend)
ISBN: 9780796227997
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Umfanyana Oluhlaza (Little Boy Blue)
ISBN: 9780796227959
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Umgede Osolwandle (The Sea Cave)
ISBN: 9780796228017
Product Type: Books
R110.95

Junior African Writers Series IsiZulu: Umichael Oyisivalo Sebhodi (Bottletop Michael)
ISBN: 9780796228000
Product Type: Books
R110.95
 

HIV AIDS Action Readers

Isihlahla Sobungane (The Friendship Tree)
ISBN: 9780853204794
Product Type: Books
R120.95

Kuhle Ukudumala (Its Okay To Be Sad)
ISBN: 9780853204770
Product Type: Books
R144.95

Nathi Singakhuculula! (We Can Clean!)
ISBN: 9780853204800
Product Type: Books
R120.95

Nathi Singapheka! (We Can Cook!)
ISBN: 9780853204817
Product Type: Books
R120.95

Ngisafuna Ukudlala Futhi (I Still Want To Play)
ISBN: 9780853204763
Product Type: Books
R120.95

Umgadli Oyimfihlo (Secret Striker)
ISBN: 9780853204787
Product Type: Books
R144.95
 

Imvubelo

Imvubelo Graded Reader Gr 6 Bk 1 Siyaziqhenya Ngomzansi
ISBN: 9781775711339
Product Type: Books
CAPS Approved
R70.95

Imvubelo Graded Reader Gr 6 Bk 2 Izihlahla, Ikhaya Lezilwan
ISBN: 9781775711346
Product Type: Books
CAPS Approved
R70.95

Imvubelo Graded Reader Gr 6 Bk 3 Umthokozisi Epulazini
ISBN: 9781775711353
Product Type: Books
CAPS Approved
R70.95

Imvubelo Graded Reader Gr 6 Bk 4 Mina Ngingusmokey
ISBN: 9781775711360
Product Type: Books
CAPS Approved
R70.95

Imvubelo Graded Reader Gr 6 Bk 5 Umngani Omncane
ISBN: 9781775711377
Product Type: Books
CAPS Approved
R70.95

Imvubelo Graded Reader Gr 6 Bk 6 Kungenxa Yamasondo
ISBN: 9781775711384
Product Type: Books
CAPS Approved
R70.95

Imvubelo Graded Reader Gr 6 Bk 7 Umdobi
ISBN: 9781775711391
Product Type: Books
CAPS Approved
R70.95

Imvubelo Graded Reader Gr 6 Bk 8 Sabelana Ngezindaba
ISBN: 9781775711407
Product Type: Books
CAPS Approved
R70.95
 

Isizulu Soqobo

Isizulu Soqobo Grade 6 Reader
ISBN: 9780796054289
Product Type: Books
CAPS Approved
R80.95
 

Macmillan unspecified

Ibhayisikili Likabusisiwe (Busisiwes Bicycle)
ISBN: 9780853200031
Product Type: Books
R81.95
 

Masihambisane

Masihambisane Grade 6 Reader
ISBN: 9780796053770
Product Type: Books
CAPS Approved
R80.95
 

Readers are Leaders

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Babekwenza Kanjalo! | ISBN 9780853207849 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Babekwenza Kanjalo!
ISBN: 9780853207849
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Idolobhakazi Lamatende | ISBN 9780853207801 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Idolobhakazi Lamatende
ISBN: 9780853207801
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Imfihlo Yasemapungubwe | ISBN 9780853207832 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Imfihlo Yasemapungubwe
ISBN: 9780853207832
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Izibankwa Ezesabisayo | ISBN 9780853207818 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Izibankwa Ezesabisayo
ISBN: 9780853207818
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Izinsuku Ezintathu Ehlanzeni | ISBN 9780853207764 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Izinsuku Ezintathu Ehlanzeni
ISBN: 9780853207764
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Ozekamanzi Abaluhlaza Okwesibhakabhaka | ISBN 9780853207795 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Ozekamanzi Abaluhlaza Okwesibhakabhaka
ISBN: 9780853207795
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: U-Orville Kanye Nowilbur | ISBN 9780853207825 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: U-Orville Kanye Nowilbur
ISBN: 9780853207825
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Ubuwena Obuphilile! | ISBN 9780853207856 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Ubuwena Obuphilile!
ISBN: 9780853207856
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Ukwangiwa Okukhulu | ISBN 9780853207771 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Ukwangiwa Okukhulu
ISBN: 9780853207771
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Umakhelwane Othanda Izindaba Zabanye Abantu | ISBN 9780853207863 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Umakhelwane Othanda Izindaba Zabanye Abantu
ISBN: 9780853207863
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Umoses Nenkawu | ISBN 9780853207757 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Umoses Nenkawu
ISBN: 9780853207757
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

Books - Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Usteve Ukuthola Kahle | ISBN 9780853207788 Abafundayo Ngabaholi Ibanga 6: Usteve Ukuthola Kahle
ISBN: 9780853207788
Product Type: Books
CAPS Approved
R62.95

An6: Isizulu Gr6 Set
ISBN: 9781770303058
Product Type: Books
R1 208.95
 

Via Afrika

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 25:Ayihlabi ngakumisa (Printed book.)
Author: A. Walton, S. Milton
ISBN: 9781415438343
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 26:Umhlaba omatasatasa (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415438350
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 27:Abantu baseNingizimu Afrika abadumile (Printed book.)
Author: A. Walton, E. Moll
ISBN: 9781415438367
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 28:UTakalani nomlilo omkhulu (Printed book.)
Author: S. Jacobs, P.Lague
ISBN: 9781415438374
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 29:Amaqhawe aseHout Bay (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415438381
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 30:Zisebenza kanjani izinto eziningi (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415438398
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 31:Icebo Eliluhlaza Okotshani (Printed book.)
Author: A. Walton, E. Moll
ISBN: 9781415438404
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 32:Umndeni omuhle wezintibane (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415438411
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 33:Izinhlekelele zemvelo (Printed book.)
Author: Z. Mbude, S. Jacobs, P. Lague
ISBN: 9781415438428
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 34:Bhasobha, sengifikile (Printed book.)
Author: T. Goosen
ISBN: 9781415438435
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 35:Umgodi Omnyama (Printed book.)
Author: W. Whiteman, L. Wolmarans
ISBN: 9781415438442
Product Type: Books
CAPS Approved
R58.95

Via Afrika isiZulu Home Language Intermediate Phase Graded Reader 36:Ukuvakasha Eningizimu Afrika Yonke (Printed book.)
Author: N. Van Rooyen, E. Moll
ISBN: 9781415438459
Product Type: Books
CAPS Approved
R48.95
 

Vivlia Various

Phusa emthonjeni - IsiZulu
ISBN: 9781770246300
Product Type: Books
R81.95
 

Other Series

Indlu Encane Ehlathini
ISBN: 9781920278731
Product Type: Books
R87.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783