Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Grade 2
  3. isiXhosa Readers
 

African Writers Series

Junior African Writers Series IsiXhosa: Iiteki Zika Thabo (Thabos Takkies)
ISBN: 9780796220196
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Iminqathe  Eminzini Kakhulu (Too Many Carrots)
ISBN: 9780796220226
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Iminqwazi Yasebusika (Winter Caps)
ISBN: 9780796220141
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Intaka Ekholela Kubusi (The Honeyguide Bird)
ISBN: 9780796220097
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Intlanzi ka-Orama (Oramas Fish)
ISBN: 9780796220257
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Intloko Enkulu (The Big Head)
ISBN: 9780796220202
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Intsasa yangoMvulo (Monday Morning)
ISBN: 9780796220158
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Ipasile ka-Emmanuel (A Parcel for Emmanuel)
ISBN: 9780796220127
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Isibhedlele Siyandoyikisa (Hospitals Scare Me)
ISBN: 9780796220073
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Ixhego Nomnqwazi Walo (The Old Man and His Hat)
ISBN: 9780796220172
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: U-lmbu neziqhamo (Imbu and the Fruit)
ISBN: 9780796220080
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Ukuhlonipha Nenkathalo (Respect & Care)
ISBN: 9780796220059
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: UMkhulu nesiGcawu (Mkulu and the Spider)
ISBN: 9780796220295
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Umnqwasi Omtsha Wesikhukukazi (A New Hat for Hen)
ISBN: 9780796220219
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: UNombhephi neBhayisekile eBomvu (Nombhepi & the Red Bicycle)
ISBN: 9780796220288
Product Type: Books
R102.95

Junior African Writers Series IsiXhosa: Utumelo Nentaka Eluhlaza (Tumelo and the Blue Birds)
ISBN: 9780796220103
Product Type: Books
R102.95
 

Hola

Hola Grade 2 (Pack 1 of 4 Readers)
ISBN: 9780195986655
Product Type: Books
R346.95

Hola Grade 2 (Pack 2 of 4 Readers)
ISBN: 9780195986648
Product Type: Books
R346.95

Hola Grade 2 Big Book 1 Amawele atyelela kwamalume namanye amabali
ISBN: 9780195986662
Product Type: Books
R210.95

Hola Grade 2 Big Book 2 Bancwina bepenapena namanye amabali
ISBN: 9780195986679
Product Type: Books
R210.95

Books - Hola Grade 2 Big Book 3 Phambili Xhobisa, Amakrwaqa kaMatswele | ISBN 9780195986686 Hola Grade 2 Big Book 3 Phambili Xhobisa, Amakrwaqa kaMatswele
ISBN: 9780195986686
Product Type: Books
R210.95

Hola Grade 2 Big Book 4 Isibhadubhadu uKhangaru, UNtshontshwana, intshontsho elinenkathazo
ISBN: 9780195986693
Product Type: Books
R210.95

Hola Grade 2 Posters (Pack of 4)
ISBN: 9780195986877
Product Type: Books
R288.95

Books - Hola Grade 2 Stage 1 AmaNqaku kaTitshala | ISBN 9780195997903 Hola Grade 2 Stage 1 AmaNqaku kaTitshala
ISBN: 9780195997903
Product Type: Books
R60.95

Hola Grade 2 Stage 1 Reader 1 Amawele atyelela kwamalume namanye amabali
ISBN: 9780195987768
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Stage 1 Reader 2 Ixesha lemidlalo namanye amabali
ISBN: 9780195987775
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Stage 1 Reader 3 Phambili Xhobisa! Amakrwaqa kaMatswele
ISBN: 9780195987782
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Stage 1 Reader 4 Umdyarho wamahashe namanye amabali
ISBN: 9780195987799
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Stage 2 AmaNqaku kaTitshala
ISBN: 9780195998054
Product Type: Books
R60.95

Books - Hola Grade 2 Stage 2 Reader 1 Indyandya kaNondyola namanye amabali | ISBN 9780195987805 Hola Grade 2 Stage 2 Reader 1 Indyandya kaNondyola namanye amabali
ISBN: 9780195987805
Pages: 32
Published: 2010
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Stage 2 Reader 2 Bancwina bepenapena namanye amabali
ISBN: 9780195987812
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Stage 2 Reader 3 Ndidanisela okulungileyo, Sala kakuhle Makhulu
ISBN: 9780195987829
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Stage 2 Reader 4 Isibhadubhadu uKhangaru, uNtshontshwana, intshontsho elinenkathazo
ISBN: 9780195987836
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Stage 3 AmaNqaku kaTitshala
ISBN: 9780199045044
Product Type: Books
R56.95

Hola Grade 2 Stage 3 Reader 1 Ubomi bezilwanyana
ISBN: 9780195993370
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Stage 3 Reader 2 Izityalo
ISBN: 9780195993387
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Stage 3 Reader 3 Amaxesha onyaka
ISBN: 9780195993394
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Stage 3 Reader 4 Imidlalo
ISBN: 9780195993400
Product Type: Books
R70.95

Hola Grade 2 Word Cards
ISBN: 9780199046539
Product Type: Books
R175.95

Books - Hola Grade 2 Workbook | ISBN 9780195986860 Hola Grade 2 Workbook
Author: Nombeko Mafenuka
ISBN: 9780195986860
Pages: 48
Published: 2010
Product Type: Books
R89.95
 

Isixhosa Ngumdiliya

Isixhosa Ngumdiliya Grade 2 Learner
ISBN: 9780796052186
Product Type: Books
CAPS Approved
R89.95

Isixhosa Ngumdiliya Grade 2 Reader Level 1
ISBN: 9780796052216
Product Type: Books
CAPS Approved
R36.95

Isixhosa Ngumdiliya Grade 2 Reader Level 2
ISBN: 9780796052223
Product Type: Books
CAPS Approved
R36.95

Isixhosa Ngumdiliya Grade 2 Reader Level 3
ISBN: 9780796052230
Product Type: Books
CAPS Approved
R36.95

Isixhosa Ngumdiliya Grade 2 Reader Level 4
ISBN: 9780796052247
Product Type: Books
CAPS Approved
R36.95

Isixhosa Ngumdiliya Grade 2 Reader Level 5
ISBN: 9780796058553
Product Type: Books
CAPS Approved
R36.95

Isixhosa Ngumdiliya Grade 2 Teachers Resource
ISBN: 9780796052254
Product Type: Books
R118.95

Isixhosa Ngumdiliya Grade 2 Workbook
ISBN: 9780796052261
Product Type: Books
CAPS Approved
R50.95
 

Readers are Leaders

Az2: Andinakutya Into Oyityayo
ISBN: 9780853200611
Product Type: Books
R82.95

Az2: Aziqondakali
ISBN: 9780853200697
Product Type: Books
R82.95

Az2: Iimephu
ISBN: 9780853200642
Product Type: Books
R82.95

Az2: Iindlovu Azilibali
ISBN: 9780853200598
Product Type: Books
R82.95

Az2: Iinxagu Ezintathu Ezincin
ISBN: 9780853200765
Product Type: Books
R82.95

Az2: Imini Exakekileyo Eklinik
ISBN: 9780853200758
Product Type: Books
R82.95

Az2: Ingaba Intlanzi Ingahlala
ISBN: 9780853200581
Product Type: Books
R82.95

Az2: Isixhosa Gr2 Ral Set
ISBN: 9780853207948
Product Type: Books
R1 380.95

Az2: Kumnandi Xa Kunetha
ISBN: 9780853200604
Product Type: Books
R82.95

Az2: Lo Ngumzimba Wam
ISBN: 9780853200703
Product Type: Books
R82.95

Az2: Masenze Isigcawu
ISBN: 9780853200628
Product Type: Books
R82.95

Az2: Ngamanye Amaxhesa
ISBN: 9780853200673
Product Type: Books
R82.95

Az2: Ngubani Ixesha?
ISBN: 9780853200710
Product Type: Books
R82.95

Az2: Oomatshini Abakhulu
ISBN: 9780853200574
Product Type: Books
R82.95

Az2: Sukungxama, Sylvia, Sukun
ISBN: 9780853200666
Product Type: Books
R82.95

Az2: Ukulahleka
ISBN: 9780853200635
Product Type: Books
R82.95

Az2: Umtshato
ISBN: 9780853200680
Product Type: Books
R82.95

Az2: Unomsa Nozanele Ngamawele
ISBN: 9780853200659
Product Type: Books
R106.95
 

Sichumile Isixhosa

Sichumile Isixhosa Grade 2 Reader Level 1
ISBN: 9780796051714
Product Type: Books
CAPS Approved
R36.95

Sichumile Isixhosa Grade 2 Reader Level 2
ISBN: 9780796051721
Product Type: Books
CAPS Approved
R36.95

Sichumile Isixhosa Grade 2 Reader Level 3
ISBN: 9780796051738
Product Type: Books
CAPS Approved
R36.95

Sichumile Isixhosa Grade 2 Reader Level 4
ISBN: 9780796051745
Product Type: Books
CAPS Approved
R36.95

Sichumile Isixhosa Grade 2 Reader Level 5
ISBN: 9780796058522
Product Type: Books
CAPS Approved
R36.95
 

Spot On / Kollig Op

Spot On IsiXhosa Grade 2 Reader: Emajukujukwini Little Book (Space)
ISBN: 9780796229335
Product Type: Books
R60.95

Spot On IsiXhosa Grade 2 Reader: Iifashoni ngeefashoni Little Book (Fashion)
ISBN: 9780796229250
Product Type: Books
R60.95

Spot On IsiXhosa Grade 2 Reader: Imbovane Little Book (Plants & Insects)
ISBN: 9780796229380
Product Type: Books
R60.95

Spot On IsiXhosa Grade 2 Reader: Inkosi yeentaka Little Book (Folk Tales)
ISBN: 9780796229366
Product Type: Books
R60.95

Spot On IsiXhosa Grade 2 Reader: Lidayinaso Little Book (Dinosaurs)
ISBN: 9780796229342
Product Type: Books
R60.95

Spot On IsiXhosa Grade 2 Reader: Lindawo ezikude Little Book (Faraway Places)
ISBN: 9780796229359
Product Type: Books
R60.95

Spot On IsiXhosa Grade 2 Reader: Umboniso wezemidlalo Little Book (Sport)
ISBN: 9780796228291
Product Type: Books
R60.95

Spot On IsiXhosa Grade 2 Reader: USipho ukhathazekile Little Book (Friends & Feelings)
ISBN: 9780796229373
Product Type: Books
R60.95
 

Thokozani

Fp Isixhosa Reader Gr2 Rd1 Adv
ISBN: 9781431054725
Product Type: Books
R35.95

Fp Isixhosa Reader Gr2 Rd1 Beg
ISBN: 9781431054701
Product Type: Books
R25.95

Fp Isixhosa Reader Gr2 Rd1 Int
ISBN: 9781431054718
Product Type: Books
R29.95

Fp Isixhosa Reader Gr2 Rd2 Adv
ISBN: 9781431054756
Product Type: Books
R35.95

Fp Isixhosa Reader Gr2 Rd2 Beg
ISBN: 9781431054732
Product Type: Books
R25.95

Fp Isixhosa Reader Gr2 Rd2 Int
ISBN: 9781431054749
Product Type: Books
R29.95

Fp Isixhosa Reader Gr2 Rd3 Adv
ISBN: 9781431054787
Product Type: Books
R35.95

Fp Isixhosa Reader Gr2 Rd3 Beg
ISBN: 9781431054763
Product Type: Books
R25.95

Fp Isixhosa Reader Gr2 Rd3 Int
ISBN: 9781431054770
Product Type: Books
R29.95
 

Vivlia Various

Amahla-ndinyuka kaGugu - Isixhosa (CAPS) Gr 2
ISBN: 9781770242685
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Hlabukhangele - Isixhosa
ISBN: 9781770242722
Product Type: Books
R87.95

Ibhola yenkosazana - IsiXhosa (CAPS) Grade 3
ISBN: 9781770242678
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Ibhola yenkosazana - Isixhosa - B/book
ISBN: 9781430711339
Product Type: Books
R297.95

Imini yepikniki - Isixhosa (CAPS) Grade 2
ISBN: 9781770242494
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Imo yezulu - IsiXhosa
Author: N. Manxiwa
ISBN: 9781770244467
Pages: 5
Published: 2008
Product Type: Books
R87.95

Inja kanjongo - Isixhosa
ISBN: 9781770242470
Product Type: Books
R87.95

Isandla - Isixhosa (CAPS) Grade 1
ISBN: 9781770242371
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Isilumkiso sikampukwana - Isixhosa (CAPS) Gr 3
ISBN: 9781770242579
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Isipho sewayini sakomkhulu - Isixhosa (CAPS) Gr 2
ISBN: 9781770242555
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Isitiya sikamama - Isixhosa (CAPS) Grade 1
ISBN: 9781770242661
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Ixesha - Isixhosa (CAPS) Grade 2
ISBN: 9781770242388
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Sibuzisa ngomama - Isixhosa (CAPS) Grade 1
ISBN: 9781770242715
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

UDidi nabahlobo bakhe boonob - Isixh (CAPS) Gr 1
ISBN: 9781770068117
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Ujongi nekhayithi yakhe - Isixhosa (CAPS) Gr 2
ISBN: 9781770242524
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Ujongi nenqwelo-moya - Isixhosa (CAPS) Gr 3
ISBN: 9781770242531
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Ulillinganisa njani igongqongqo - Isixhosa
ISBN: 9781770242197
Product Type: Books
R87.95

Umsila - IsiXhosa (Big Book)
ISBN: 9781430703549
Product Type: Books
R291.95

Umsila - Isxhosa
ISBN: 9781770242647
Product Type: Books
R87.95

Unxano - Isixhosa (CAPS) Grade 3
ISBN: 9781770242654
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95

Uvusumzi ngumongi - Isixhosa
ISBN: 9781770242500
Published: 2009
Product Type: Books
R87.95

Uzuzumzi nebhayisekile - Isixhosa (CAPS) Gr 1
ISBN: 9781770242463
Product Type: Books
CAPS Approved
R35.95
 

Other Series

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) (Set of 8 Readers) (NCS)
ISBN: 9780798667937
Product Type: Books
R440.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Book 1: Iileta ezimbini (Big Book)
ISBN: 9780798675666
Product Type: Books
R195.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Book 1: Iileta ezimbini (NCS)
ISBN: 9780798662864
Product Type: Books
R55.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Book 2: Izinyo (NCS)
ISBN: 9780798662871
Product Type: Books
R55.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Book 3: Ibali likamakhulu (NCS)
ISBN: 9780798662888
Product Type: Books
R55.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Book 4: Incwadi yendaba (NCS)
ISBN: 9780798662895
Product Type: Books
R55.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Book 5: Iinwele zikaZola (NCS)
ISBN: 9780798664226
Product Type: Books
R55.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Book 6: Amathambo (NCS)
ISBN: 9780798664233
Product Type: Books
R55.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Book 7: Izinto ezibhabhayo (Big Book)
ISBN: 9780798675673
Product Type: Books
R195.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Book 7: Izinto ezibhabhayo (NCS)
ISBN: 9780798664240
Product Type: Books
R55.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Book 8: Ukwenza izinto zamaphepha (NCS)
ISBN: 9780798664257
Product Type: Books
R55.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Teachers Guide (NCS)
ISBN: 9780798664752
Product Type: Books
R251.95

Kagiso Reader Gr 2 (IsiXhosa) Workbook (NCS)
ISBN: 9780798674379
Product Type: Books
R51.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783