Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Various
  3. Sesotho Literature
 

Macmillan unspecified

Our Village Bus
ISBN: 9780869752944
Product Type: Books
R99.95

Papaniki
ISBN: 9780869753552
Product Type: Books
R75.95

Petroleum-Ostrich
ISBN: 9780869753712
Product Type: Books
R75.95

Tsela E Telele E Yang Tokolohong (Long Walk To Freedom)
ISBN: 9781869251314
Product Type: Books
R197.95

Visit To My Grandfathers Farm
ISBN: 9780869753514
Product Type: Books
R105.95
 

Shuters

Boka Re Utlwe! (School Edition)
ISBN: 9780796077462
Product Type: Books
R50.95

E Fetile
ISBN: 9780796066060
Product Type: Books
R57.95

Ho Bokwa Letlotlo
ISBN: 9780796066084
Product Type: Books
R78.95

Ho Dina One Fal (School Edition)
ISBN: 9780796077301
Product Type: Books
R64.95

Letlotlo La Basotho (School Edition)
ISBN: 9780796074324
Product Type: Books
R78.95

Letsete
ISBN: 9780796066114
Product Type: Books
R57.95

Letsoho Mohomeng
ISBN: 9780796066121
Product Type: Books
R57.95

Mokubetso
ISBN: 9780796066077
Product Type: Books
R57.95

Nonyana Senyamafi
ISBN: 9780796066091
Product Type: Books
R57.95

Ntlhabele Ke Utlwe (School Edition)
ISBN: 9780796077479
Product Type: Books
R70.95

O Laetse Jalo Fal (School Edition)
ISBN: 9780796077240
Product Type: Books
R64.95

Pelo E Ja Serati Fal (School Edition)
ISBN: 9780796074492
Product Type: Books
R64.95

Tsa Lefatse Le
ISBN: 9780796033444
Product Type: Books
R69.95
 

Vivlia Various

Diepollo
ISBN: 9781770066175
Product Type: Books
R137.95

Ha dikgeleke di kgelekenya: Makodilo a
ISBN: 9781770246836
Product Type: Books
R142.95

Makokonana Neanotaba Le Dingo Tsa Sesotho
ISBN: 9781874868507
Product Type: Books
R158.95

Mehla Le Matsatsi
ISBN: 9781770065925
Product Type: Books
R132.95

Molatswisi
ISBN: 9781874868279
Product Type: Books
R135.95

Morero wa rena
ISBN: 9781868675524
Product Type: Books
R138.95

Mphahlolle!
ISBN: 9781874868248
Product Type: Books
R137.95

Mpolelleng Nnete
ISBN: 9781770062566
Product Type: Books
R132.95

Nnete Ye e Foufetsego
ISBN: 9781770062160
Product Type: Books
R132.95

Ntetekeng
ISBN: 9781874868217
Product Type: Books
R132.95

Tlo Le Tsona
ISBN: 9781874868286
Product Type: Books
R138.95

Tsiketsing Sa Qomatsi
ISBN: 9781874868453
Product Type: Books
R138.95
 

Other Series

Ba Jelwe Ke Pelo Nkise (Mml Literature - Sesotho Novel)
ISBN: 9780636081581
Product Type: Books
R166.95

Ba Thusitswe Ke Legotlo (Dumelang Reader)
ISBN: 9780636025950
Product Type: Books
R56.95

Babusi Ba Lehono
ISBN: 9780796041012
Product Type: Books
R95.95

Bao Batho - South Sotho Novel
ISBN: 9780798007344
Product Type: Books
R108.95

Bashemane Ba Dibataolong - South Sotho Novel
ISBN: 9780798635219
Product Type: Books
R144.95

Binang Mmoho 5 (Poetry)
ISBN: 9781868530984
Product Type: Books
R160.95

Bitleng La Rasenate
ISBN: 9780796004673
Product Type: Books
R82.95

Bitsolebe Ke Seromo
ISBN: 9780796010216
Product Type: Books
R80.95

Bohang Dikgalala
ISBN: 9780796009791
Product Type: Books
R41.95

Bophelo Ba Ka
ISBN: 9780947457334
Product Type: Books
R93.95

Bophelo Bjo - North Sotho Novel
ISBN: 9781919723082
Product Type: Books
R152.95

Bophelo Le Lefu
ISBN: 9781868510146
Product Type: Books
R95.95

Bosa Bo Sele
ISBN: 9780796010438
Product Type: Books
R86.95

Boswea lehlwa - South Sotho Novel
ISBN: 9781919722146
Product Type: Books
R152.95

Bosweu ba lehlwa (MML Literature - Sesotho Novel and Study Notes)
ISBN: 9780798673679
Product Type: Books
R150.95

Botsang Lebitla
ISBN: 9780636073005
Product Type: Books
R150.95

Botsang Lebitla (Mml Literature - Sesotho Novel And Study Notes)
ISBN: 9780636081482
Product Type: Books
R265.95

Botsang Lebitla (Novel) (Sesotho) (African Heritage Series)
ISBN: 9780636018662
Product Type: Books
R166.95

Botsang Lebitla Study Guide (Sesotho)
ISBN: 9780636090712
Product Type: Books
R111.95

Dikenkeng Tsa Tshepo - South Sotho Novel
ISBN: 9780798007962
Product Type: Books
R93.95

Dinaga Ga Di Etelani
ISBN: 9781415408421
Product Type: Books
R167.95

Dipalekgutshwe Tsa Sejwalejwale - South Sotho Short Stories
ISBN: 9780798646581
Product Type: Books
R135.95

Ditshomo - South Sotho Drama
ISBN: 9780798017312
Product Type: Books
R144.95

Dula O Fihle Motlogolo
ISBN: 9780796015501
Product Type: Books
R75.95

GiraffeS Walk (Sesotho): Motsamao Wa Thuhlo
ISBN: 9781919888842
Product Type: Books
R99.95

Ha Ba Arabe (Mml Literature - Sesotho Short Stories)
ISBN: 9780636091146
Product Type: Books
R156.95

Ha Di Eme Di Botse (Mml Literature - Sesotho Drama)
ISBN: 9780636076426
Product Type: Books
R85.95

Ha Ho Tume Dimelala - South Sotho Drama
ISBN: 9780798014007
Product Type: Books
R150.95

Hlabang Tlou Ka Diloka
ISBN: 9780796012234
Product Type: Books
R99.95

Hlakoleng Go A Sepelwa
ISBN: 9780796010865
Product Type: Books
R116.95

Books - Hobaneng? | ISBN 9780796009944 Hobaneng?
Author: G. G. Dikobe
ISBN: 9780796009944
Pages: 110
Published: 1996
Product Type: Books
R64.95

Ka Fa Beseng (Dumelang Reader) Grade 2
ISBN: 9780636025943
Product Type: Books
R56.95

Kabelwamanong - South Sotho Novel
ISBN: 9780798622479
Product Type: Books
R114.95

Ke Etse Jwang
ISBN: 9780796011282
Product Type: Books
R78.95

Ke Madi A Ka
ISBN: 9780796013118
Product Type: Books
R62.95

Books - Ke Mongala Ha A Bolle - South Sotho Drama | ISBN 9780798634106 Ke Mongala Ha A Bolle - South Sotho Drama
Author: J. M. Maqubela
ISBN: 9780798634106
Pages: 79
Published: 1994-01-01
Product Type: Books
R144.95

Ke Sehlola
ISBN: 9780796023544
Product Type: Books
R54.95

Books - Kgabane Ha Di Rwesane Mekadi (Drama) (Sesotho) (Creative Writing Series) | ISBN 9780636015494 Kgabane Ha Di Rwesane Mekadi (Drama) (Sesotho) (Creative Writing Series)
Author: N. P. Maake
ISBN: 9780636015494
Pages: 68
Published: 1991-12-31


Pale ena ya boqhekanyetsi le botjholotjholo e bontsha matla a dikgoka boreneng. Ho puka e mahlo maFubedu pakeng tsa marena Leoka le Maqhama. Motshwane, lehlahana la Leoka o temapedi mme Leoka o elellwa sena ka mora hoba Rasebolai a bolawe.
Product Type: Books
R157.95

Koko Keleketla
ISBN: 9780796010056
Product Type: Books
R65.95

Books - Kweetsa Ya Pelo Ya Motho (Novel) (Sesotho) (African Heritage Series) | ISBN 9780636022966 Kweetsa Ya Pelo Ya Motho (Novel) (Sesotho) (African Heritage Series)
Author: N. P. Maake
ISBN: 9780636022966
Pages: 151
Published: 1995-10-31
Product Type: Books
R126.95

Le A Welwa - North Sotho Poetry
ISBN: 9780798014878
Product Type: Books
R152.95

Le Ka Nketsang - South Sotho Drama
ISBN: 9780798013932
Product Type: Books
R144.95

Leboela Le A Ja
ISBN: 9780798632638
Product Type: Books
R177.95

Books - Lee Lefaatshe - South Sotho Novel | ISBN 9780798627221 Lee Lefaatshe - South Sotho Novel
Author: M. P. Pelo
ISBN: 9780798627221
Pages: 80
Published: 1988-01-01
Product Type: Books
R140.95

Leetong - South Sotho Novel
ISBN: 9780798004671
Product Type: Books
R134.95

Lefu ke Leo - South Sotho Drama
ISBN: 9781874847502
Product Type: Books
R150.95

Lekomo - South Sotho Short Stories
ISBN: 9780798015950
Product Type: Books
R150.95

Lenong la Gauta
ISBN: 9781415408414
Product Type: Books
R167.95

Lerato ke eng?
ISBN: 9780799405613
Product Type: Books
R161.95

Mabinabine A Pelo - South Sotho Short Stories
ISBN: 9780798016735
Product Type: Books
R150.95

Mabogo (Novel)
ISBN: 9781868530748
Product Type: Books
R153.95

Madiba Ho Psha A Maholo (Drama) (Sesotho) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636016415
Product Type: Books
R136.95

Mahlale a kopane Lekwa (MML Literature - Sesotho Novel and Study Notes)
ISBN: 9780798673686
Product Type: Books
R128.95

Mahlapholane (Folklore)
ISBN: 9781868341146
Product Type: Books
R160.95

Mahlomola (Essays)
ISBN: 9781868531219
Product Type: Books
R160.95

Books - Majakathata | ISBN 9781868510122 Majakathata
Author: Lanny L. Mokwena
ISBN: 9781868510122
Pages: 121
Published: 1995
Product Type: Books
R75.95

Majwana A Motheo Dingolweng
ISBN: 9780796000101
Product Type: Books
R84.95

Majwe - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798013963
Product Type: Books
R150.95

Makebete (Translation - Macbeth) (Sesotho Drama)
ISBN: 9780798016070
Product Type: Books
R136.95

Makgaola - South Sotho Drama
ISBN: 9780798636643
Product Type: Books
R138.95

Makgaolakgang
ISBN: 9780947457280
Product Type: Books
R65.95

Makgokolotso - South Sotho Short Stories
ISBN: 9780798010245
Product Type: Books
R150.95

Makodilo - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798012874
Product Type: Books
R144.95

Maleatlala Le Dithothokiso (Poetry) (Sesotho) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636008793
Product Type: Books
R111.95

Mantlwa - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798014168
Product Type: Books
R150.95

Maseru
ISBN: 9780798606868
Product Type: Books
R198.95

Mefago Ya Leetophelo
ISBN: 9780796031020
Product Type: Books
R116.95

Mehaladitwe Ha E Eketheha - South Sotho Novel
ISBN: 9780798631228
Product Type: Books
R119.95

Methaka - South Sotho Short Stories
ISBN: 9780798016063
Product Type: Books
R150.95

Mmalefu - South Sotho Drama
ISBN: 9780798645751
Product Type: Books
R148.95

Mme (Mml Literature - Sesotho Novel And Study Notes)
ISBN: 9780636081475
Product Type: Books
R577.95

Mmusa-Pello 2 - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798007221
Product Type: Books
R149.95

Modiadia (Poetry) (Sesotho) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636013445
Product Type: Books
R121.95

Modikong - South Sotho Folklore
ISBN: 9780798634557
Product Type: Books
R144.95

Modukwa
ISBN: 9780796031006
Product Type: Books
R99.95

Mofahlolli 1 - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798631167
Product Type: Books
R150.95

Mohanahojwetswa - South Sotho Drama
ISBN: 9780798631198
Product Type: Books
R117.95

Mohlahlobi Tshita (Mml Literature - Sesotho Novel)
ISBN: 9780636081598
Product Type: Books
R173.95

Mohlokatsebe
ISBN: 9780796006592
Product Type: Books
R73.95

Books - Mohlomomg Hosane - South Sotho Short stories | ISBN 9780798633468 Mohlomomg Hosane - South Sotho Short stories
Author: Kgotso Pieter David Maphalla
ISBN: 9780798633468
Pages: 73
Published: 1993-01-01
Product Type: Books
R114.95

Mokaka Kgomo 1
ISBN: 9780796010841
Product Type: Books
R80.95

Mokaka Kgomo 2
ISBN: 9780796010858
Product Type: Books
R93.95

Mokaka Kgomo 3
ISBN: 9780796013002
Product Type: Books
R93.95

Mokgadi Wa Seroba
ISBN: 9780796030979
Product Type: Books
R93.95

Books - Molaetsa | ISBN 9780796010292 Molaetsa
Author: Sello Samuel Mokua
ISBN: 9780796010292
Pages: 76
Published: 1997
Product Type: Books
R57.95

Molekeng Wa Kobo
ISBN: 9780947457426
Product Type: Books
R57.95

Mollelwa Sefaha Sa Basotho - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798006361
Product Type: Books
R98.95

Molodi Wa Dikgang
ISBN: 9780796002839
Product Type: Books
R99.95

Molomo Wa Badimo - South Sotho Drama
ISBN: 9780798002196
Product Type: Books
R138.95

Molomo Wa Lebitla
ISBN: 9780796018182
Product Type: Books
R94.95

Monate Oa Sesotho
ISBN: 9780796004451
Product Type: Books
R75.95

Montshepetša-Bošego wa Borare
ISBN: 9781919723143
Product Type: Books
R128.95

Moshanyana Se Llele Ho Disa - South Sotho Novel
ISBN: 9780798615648
Product Type: Books
R166.95

Mosikong Oa Lerato - South Sotho Novel (Lesotho Orthography)
ISBN: 9780798639873
Product Type: Books
R94.95

Mosikong Wa Lerato - Sesotho Novel
ISBN: 9780798627238
Product Type: Books
R122.95

Mosutlhwane (Drama)
ISBN: 9781868530274
Product Type: Books
R173.95

Motho Ke Ntho E Jwang? (Poetry)
ISBN: 9781874925439
Product Type: Books
R152.95

Mowakgotla - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798013772
Product Type: Books
R129.95

Nako E A Thla - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798016346
Product Type: Books
R150.95

Ngatana Ya Patsi - South Sotho Short Stories
ISBN: 9780798627245
Product Type: Books
R144.95

Ngwana Wa Mmantsopa - South Sotho Prose
ISBN: 9780798014809
Product Type: Books
R150.95

Nketjwane O Shweletse Mohloding - South Sotho Novel
ISBN: 9780798017183
Product Type: Books
R152.95

Nna Ke Mang
ISBN: 9780947457150
Product Type: Books
R95.95

Nna Le Dikengkeng Tsa Ka - South Sotho Novel
ISBN: 9780798015844
Product Type: Books
R150.95

Noko (Drama)
ISBN: 9781868531097
Product Type: Books
R160.95

Books - Nonyana Ya Seqhelamaraba - South Sotho Novel | ISBN 9780798635363 Nonyana Ya Seqhelamaraba - South Sotho Novel
ISBN: 9780798635363
Product Type: Books
R166.95

Nonyana Ya Tshepo - South Sotho Novel
ISBN: 9780798646598
Product Type: Books
R140.95

Ntokolleng
ISBN: 9780796001467
Product Type: Books
R75.95

O Laetse Jalo
ISBN: 9780796009456
Product Type: Books
R80.95

O Tla Kgutla - South Sotho Drama
ISBN: 9780798014014
Product Type: Books
R150.95

Ofentse
ISBN: 9780796007193
Product Type: Books
R62.95

Pakiso - South Sotho Drama
ISBN: 9780798007696
Product Type: Books
R108.95

Pelong Ya Lerato (Mml Literature - Sesotho Drama)
ISBN: 9780636076402
Product Type: Books
R76.95

Peo Ena E Jetsoe Ke Mang
ISBN: 9780796011039
Product Type: Books
R75.95

Peo Ena E Jetswa Ke Wena - South Sotho Novel
ISBN: 9780798611022
Product Type: Books
R128.95

Petswamajweng, Konyana Ya Mahlabelo - South Sotho Novel
ISBN: 9780798627214
Product Type: Books
R166.95

Phalafala Di Fapane - South Sotho Short Stories
ISBN: 9780798633079
Product Type: Books
R151.95

Phate Ya Ntate - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798011969
Product Type: Books
R138.95

Phephetso - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798007979
Product Type: Books
R152.95

Phetoho
ISBN: 9780796031136
Product Type: Books
R95.95

Phokojwe le Phiri - South Sotho Novel
ISBN: 9781874847021
Product Type: Books
R144.95

Pina Ya Afrika - South Sotho Short Stories
ISBN: 9780798634236
Product Type: Books
R138.95

Re Lebe Kae?
ISBN: 9780796029577
Product Type: Books
R80.95

Re Soga Thari
ISBN: 9780796009975
Product Type: Books
R80.95

Re Tla Di Botsa Mang
ISBN: 9780796008152
Product Type: Books
R82.95

Semotwane
ISBN: 9780796015495
Product Type: Books
R62.95

Sephiri Se Kae
ISBN: 9780796009029
Product Type: Books
R89.95

The Singing Chameleon (Sesotho) Lenwabo Le Binang
ISBN: 9780796035011
Product Type: Books
R110.95

Too Small Themba (S Sotho) Tshepo E Monyenyane Haholo
ISBN: 9780796003683
Product Type: Books
R70.95

Tse Bohloko Ha Di Fele, Di A Hlakana
ISBN: 9780796033338
Product Type: Books
R121.95

We Are All Born Free: (Sesotho) Re Tswalwa Re Lokolohile Bo
ISBN: 9781919888637
Product Type: Books
R129.95

We Make A Garden: (Sesotho) Re Lema Tshimo
ISBN: 9780796029218
Product Type: Books
R43.95
 


Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783