Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Books
  2. Various
  3. Sesotho Literature
 

Macmillan unspecified

Our Village Bus-South Sotho
ISBN: 9780869752944
Product Type: Books
R107.95

Papaniki (S. Sotho)
ISBN: 9780869753552
Product Type: Books
R82.95

Petroleum-Ostrich-S Sotho
ISBN: 9780869753712
Product Type: Books
R82.95

Tsela E Telele Yang Tokoloho
ISBN: 9781869251314
Product Type: Books
R213.95

Visit Grand (S.SOTHO)
ISBN: 9780869753514
Product Type: Books
R114.95
 

Shuters

Boka Re Utlwe! (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796077462
Product Type: Books
R50.95

Ho Dina One Fal (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796077301
Product Type: Books
R64.95

Letlotlo La Basotho (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796074324
Product Type: Books
R78.95

Ntlhabele Ke Utlwe (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796077479
Product Type: Books
R70.95

O Laetse Jalo Fal (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796077240
Product Type: Books
R64.95

Pelo E Ja Serati Fal (SCHOOL Edition)
ISBN: 9780796074492
Product Type: Books
R64.95
 

Vivlia Various

Diepollo
ISBN: 9781770066175
Product Type: Books
R147.95

Ha dikgeleke di kgelekenya: Makodilo a
ISBN: 9781770246836
Product Type: Books
R152.95

Makokonana Neanotaba Le Dingo Tsa Sesotho
ISBN: 9781874868507
Product Type: Books
R169.95

Mehla Le Matsatsi
ISBN: 9781770065925
Product Type: Books
R141.95

Molatswisi
ISBN: 9781874868279
Product Type: Books
R145.95

Morero wa rena
ISBN: 9781868675524
Product Type: Books
R147.95

Mphahlolle!
ISBN: 9781874868248
Product Type: Books
R147.95

Mpolelleng Nnete
ISBN: 9781770062566
Product Type: Books
R142.95

Nnete Ye e Foufetsego
ISBN: 9781770062160
Product Type: Books
R141.95

Ntetekeng
ISBN: 9781874868217
Product Type: Books
R141.95

Tlo Le Tsona
ISBN: 9781874868286
Product Type: Books
R147.95

Tsiketsing Sa Qomatsi
ISBN: 9781874868453
Product Type: Books
R147.95
 

Other Series

Bao Batho - South Sotho Novel
Author: K. E. Ntsane
ISBN: 9780798007344
Pages: 88
Published: 1992-01-01
Product Type: Books
R116.95

Bashemane ba Dibataolong - South Sotho Novel
ISBN: 9780798635219
Product Type: Books
R154.95

Binang Mmoho 5 (Poetry)
ISBN: 9781868530984
Product Type: Books
R171.95

Bophelo Bjo - North Sotho Novel
ISBN: 9781919723082
Product Type: Books
R163.95

Boswea lehlwa - South Sotho Novel
Author: Sello Moroe
ISBN: 9781919722146
Pages: 131
Published: 1997
Product Type: Books
R163.95

Bosweu ba lehlwa (MML Literature - Sesotho Novel and Study Notes)
ISBN: 9780798673679
Product Type: Books
R161.95

Botsang Lebitla (MML Literature - Sesotho Novel and Study Notes)
ISBN: 9780636073005
Product Type: Books
R161.95

Botsang Lebitla (Novel) (Sesotho) (African Heritage Series)
ISBN: 9780636018662
Product Type: Books
R178.95

Botsang Lebitla Study Guide (Sesotho)
Author: M. J. Leballo
ISBN: 9780636090712
Pages: 59
Published: 2008
Product Type: Books
R119.95

Dikenkeng Tsa Tshepo - South Sotho Novel
ISBN: 9780798007962
Product Type: Books
R100.95

Dipalekgutshwe tsa sejwalejwale - South Sotho Short stories
Author: R. H. Moekestsi,K. Khiba
ISBN: 9780798646581
Pages: 77
Published: 1997
Product Type: Books
R144.95

Ditshomo - South Sotho Drama
ISBN: 9780798017312
Product Type: Books
R154.95

Dumelang Level 1 Setswana Reader: Ba thusitswe ke legotlo - Gr 2
ISBN: 9780636025950
Product Type: Books
R60.95

Dumelang Level 1 Setswana Reader: Ka fa beseng - Gr 2
ISBN: 9780636025943
Product Type: Books
R60.95

Ha Ba Arabe (MMl Literature - Sesotho Short Stories)
ISBN: 9780636091146
Product Type: Books
R167.95

Ha ho tume dimelala - South Sotho Drama
ISBN: 9780798014007
Product Type: Books
R161.95

Hanan die grondboontjieverkoper
ISBN: 9780636076426
Product Type: Books
R91.95

Imihla Ngemihla Kwizibalo Incwadi Yomfundi Ibanga 5
ISBN: 9780636081581
Product Type: Books
R178.95

Imihla Ngemihla Kwizibalo Incwadi Yomfundi Ibanga 6
ISBN: 9780636081598
Product Type: Books
R185.95

Kabelwamanong - South Sotho Novel
ISBN: 9780798622479
Product Type: Books
R122.95

Books - Ke Mongala ha a bolle - South Sotho Drama | ISBN 9780798634106 Ke Mongala ha a bolle - South Sotho Drama
Author: J. M. Maqubela
ISBN: 9780798634106
Pages: 79
Published: 1994-01-01
Product Type: Books
R154.95

Books - Kgabane Ha Di Rwesane Mekadi (Drama) (Sesotho) (Creative Writing Series) | ISBN 9780636015494 Kgabane Ha Di Rwesane Mekadi (Drama) (Sesotho) (Creative Writing Series)
Author: N. P. Maake
ISBN: 9780636015494
Pages: 68
Published: 1991-12-31


Pale ena ya boqhekanyetsi le botjholotjholo e bontsha matla a dikgoka boreneng. Ho puka e mahlo maFubedu pakeng tsa marena Leoka le Maqhama. Motshwane, lehlahana la Leoka o temapedi mme Leoka o elellwa sena ka mora hoba Rasebolai a bolawe.
Product Type: Books
R168.95

Kweetsa ya Pelo ya motho (Novel) (Sesotho) (African Heritage Series)
ISBN: 9780636022966
Product Type: Books
R135.95

Le ka Nketsang - South Sotho Drama
ISBN: 9780798013932
Product Type: Books
R154.95

Leboela le a ja
Author: K. S. M. Mohapi
ISBN: 9780798632638
Pages: 83
Published: 1995
Product Type: Books
R189.95

Books - Lee lefaatshe - South Sotho Novel | ISBN 9780798627221 Lee lefaatshe - South Sotho Novel
Author: M. P. Pelo
ISBN: 9780798627221
Pages: 80
Published: 1988-01-01
Product Type: Books
R150.95

Leetong - South Sotho Novel
ISBN: 9780798004671
Product Type: Books
R143.95

Lefu ke Leo - South Sotho Drama
Author: T. P. Lefoka
ISBN: 9781874847502
Pages: 75
Published: 1993
Product Type: Books
R161.95

Lekomo - South Sotho Short stories
ISBN: 9780798015950
Product Type: Books
R161.95

Lenong la Gauta (Grade 12 setwork) (Printed book.)
ISBN: 9781415408414
Product Type: Books
R187.95

Mabinabine a Pelo - South Sotho Short stories
ISBN: 9780798016735
Product Type: Books
R161.95

Mabogo (Novel)
ISBN: 9781868530748
Product Type: Books
R164.95

Madiba ho psha a maholo (Drama) (Sesotho) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636016415
Product Type: Books
R146.95

Mahlale a kopane Lekwa (MML Literature - Sesotho Novel and Study Notes)
ISBN: 9780798673686
Product Type: Books
R137.95

Mahlapholane (Folklore)
ISBN: 9781868341146
Product Type: Books
R171.95

Mahlomola (Essays)
ISBN: 9781868531219
Product Type: Books
R171.95

Majwe - South Sotho Poetry
Author: Nogwaja Shadrack Zulu
ISBN: 9780798013963
Pages: 49
Published: 1988
Product Type: Books
R161.95

Makebete (Translation - Macbeth) (Sesotho Drama)
ISBN: 9780798016070
Product Type: Books
R146.95

Books - Makgaola - South Sotho Drama | ISBN 9780798636643 Makgaola - South Sotho Drama
ISBN: 9780798636643
Product Type: Books
R148.95

Makgokolotso - South Sotho Short stories
Author: Bantu Malefane
ISBN: 9780798010245
Pages: 123
Published: 1990-01-01
Product Type: Books
R161.95

Makodilo - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798012874
Product Type: Books
R154.95

Maleatlala le Dithothokiso (Poetry) (Sesotho) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636008793
Product Type: Books
R119.95

Mantlwa - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798014168
Product Type: Books
R161.95

Maseru
ISBN: 9780798606868
Product Type: Books
R212.95

Mehaladitwe ha e Eketheha - South Sotho Novel
Author: Thabonyane Mafata
ISBN: 9780798631228
Pages: 96
Published: 1991
Product Type: Books
R127.95

Methaka - South Sotho Short stories
Author: D. P. Thulo
ISBN: 9780798016063
Pages: 129
Published: 1992
Product Type: Books
R161.95

Mmalefu - South Sotho Drama
Author: K. P. D. Maphalla
ISBN: 9780798645751
Pages: 96
Published: 1997
Product Type: Books
R158.95

Mmusa-Pello 2 - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798007221
Product Type: Books
R159.95

Modiadia (Poetry) (Sesotho) (Creative Writing Series)
ISBN: 9780636013445
Product Type: Books
R129.95

Modikong - South Sotho Folklore
ISBN: 9780798634557
Product Type: Books
R154.95

Mofahlolli 1 - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798631167
Product Type: Books
R161.95

Mohanahojwetswa - South Sotho Drama
ISBN: 9780798631198
Product Type: Books
R125.95

Books - Mohlomomg Hosane - South Sotho Short stories | ISBN 9780798633468 Mohlomomg Hosane - South Sotho Short stories
Author: Kgotso Pieter David Maphalla
ISBN: 9780798633468
Pages: 73
Published: 1993-01-01
Product Type: Books
R122.95

Mollelwa Sefaha sa Basotho - South Sotho Poetry
Author: Jonas Mokoena
ISBN: 9780798006361
Pages: 62
Published: 1975
Product Type: Books
R105.95

Molomo wa Badimo - South Sotho Drama
ISBN: 9780798002196
Product Type: Books
R148.95

Montshepetša-Bošego wa Borare
Author: Andrew P. Nkadimeng
ISBN: 9781919723143
Pages: 65
Published: 1997
Product Type: Books
R137.95

Moshanyana se llele ho disa - South Sotho Novel
ISBN: 9780798615648
Product Type: Books
R178.95

Mosikong oa lerato - South Sotho Novel (Lesotho orthography)
Author: Thabonyane Mafata
ISBN: 9780798639873
Pages: 118
Published: 1996
Product Type: Books
R101.95

Books - Mosikong wa lerato - Sesotho Novel | ISBN 9780798627238 Mosikong wa lerato - Sesotho Novel
ISBN: 9780798627238
Product Type: Books
R131.95

Mosutlhwane (Drama)
Author: Mpho K. Mothoagae,C. L. S. Thobega
ISBN: 9781868530274
Pages: 98
Published: 1994
Product Type: Books
R185.95

Motho Ke Ntho E Jwang? (Poetry)
Author: A. O. T. Mosese
ISBN: 9781874925439
Pages: 67
Published: 1994-01-01
Product Type: Books
R163.95

Mowakgotla - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798013772
Product Type: Books
R138.95

My ma haat televisie
ISBN: 9780636076402
Product Type: Books
R81.95

Naga ga di etelane (Grade 12 setwork) (Printed book.)
ISBN: 9781415408421
Product Type: Books
R187.95

Nako e a thla - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798016346
Product Type: Books
R161.95

Ngatana ya patsi - South Sotho Short stories
ISBN: 9780798627245
Product Type: Books
R154.95

Ngwana wa Mmantsopa - South Sotho Prose
ISBN: 9780798014809
Product Type: Books
R161.95

Nketjwane O Shweletse Mohloding - South Sotho Novel
ISBN: 9780798017183
Product Type: Books
R163.95

Nna le dikengkeng tsa ka - South Sotho Novel
ISBN: 9780798015844
Product Type: Books
R161.95

Noko (Drama)
ISBN: 9781868531097
Product Type: Books
R171.95

Books - Nonyana ya Seqhelamaraba - South Sotho Novel | ISBN 9780798635363 Nonyana ya Seqhelamaraba - South Sotho Novel
ISBN: 9780798635363
Product Type: Books
R178.95

Nonyana ya Tshepo - South Sotho Novel
ISBN: 9780798646598
Product Type: Books
R150.95

O tla kgutla - South Sotho Drama
ISBN: 9780798014014
Product Type: Books
R161.95

Pakiso - South Sotho Drama
ISBN: 9780798007696
Product Type: Books
R116.95

Peo ena e jetswa ke wena - South Sotho Novel
ISBN: 9780798611022
Product Type: Books
R137.95

Petswamajweng, konyana ya mahlabelo - South Sotho Novel
ISBN: 9780798627214
Product Type: Books
R178.95

Phalafala di fapane - South Sotho Short stories
ISBN: 9780798633079
Product Type: Books
R162.95

Phate ya Ntate - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798011969
Product Type: Books
R148.95

Phephetso - South Sotho Poetry
ISBN: 9780798007979
Product Type: Books
R163.95

Phokojwe le Phiri - South Sotho Novel
ISBN: 9781874847021
Product Type: Books
R154.95

Pina ya Afrika - South Sotho Short stories
ISBN: 9780798634236
Product Type: Books
R148.95

Three-in-One Integrated Learning Programme Grade R Kit component: Puzzles (25) (NCS)
ISBN: 9780636081475
Product Type: Books
R617.95

Three-in-One Integrated Learning Programme Grade R Kit component: Threading Shapes (25) (NCS)
ISBN: 9780636081482
Product Type: Books
R284.95

Logo for Cruising Edu
Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783