Your Active Filters

Order your school textbooks and stationery online here - they`re cheap and get delivered to you quickly!

  1. Textbooks
  2. Grade 1
  3. isiZulu Readers
 

African Writers Series

Junior African Writers Series IsiZulu: Amajezi Ayishumi Nanye Ayi (Eleven Yellow Jerseys)
ISBN: 9780796227751
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Amakepisi Asebusika (Winter Caps)
ISBN: 9780796227775
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Amateki Kathabo (Thabos Takkies)
ISBN: 9780796227768
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Ikhehla Nesigqoko Salo (The Old Man and His Hat)
ISBN: 9780796227829
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Inhlanzi Ka-Orama (Oramas Fish)
ISBN: 9780796227782
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Isibankwa Esikhulumayo (The Talking Lizard)
ISBN: 9780796227744
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Isigcoko Esisha Sikasikhuk (New Hat for Hen)
ISBN: 9780796227874
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Ngiyasesaba Isibhedlela (Hospitals Scare Me)
ISBN: 9780796227812
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Ngolwesibili Thizeni Ngase (One Tuesday Down by the River)
ISBN: 9780796227836
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Ngomsombuluko Ekuseni (Monday Morning)
ISBN: 9780796227805
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Ukuhlonipha Nokunakekelana (Respect & Care)
ISBN: 9780796227850
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Umlilo Kanomathemba (Nomathembas Fire)
ISBN: 9780796227867
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Unombephi Nebhayisikili E (Nombephi and the Red Bicycle)
ISBN: 9780796227881
Product Type: Textbooks
R95.95
Junior African Writers Series IsiZulu: Usharleen Umthandi Wesivi (Sharleen the Speed Freak)
ISBN: 9780796227898
Product Type: Textbooks
R95.95
 

Isizulu Soqobo

Isizulu Soqobo Grade 1 Big Book 1 Mina
ISBN: 9780796053879
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R93.95
Isizulu Soqobo Grade 1 Big Book 2 Umundeni Wami
ISBN: 9780796053886
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R93.95
 

Macmillan Talking Stories

Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Advanced: Goba Uzelule!
ISBN: 9781431042791
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Advanced: Ibhungane Novemvane
ISBN: 9781431042760
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Advanced: Izinunu
ISBN: 9781431042784
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Advanced: Kuginqigonqo
ISBN: 9781431042753
Product Type: Textbooks
R26.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Advanced: Ngaphakathi, Ngaphandle, Ngaphezulu, Nangaphansi
ISBN: 9781431042777
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Beginner: Amaswidi
ISBN: 9781431042647
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Beginner: Ekilasini Lethu
ISBN: 9781431042692
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Beginner: Imindeni Yethu
ISBN: 9781431042685
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Beginner: Isikole Sikasara
ISBN: 9781431042678
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Beginner: Izicathulo
ISBN: 9781431042654
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Beginner: Ungangisiza Yini
ISBN: 9781431042661
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Core: Izimpahla Zikasizwe Ezintsha
ISBN: 9781431042630
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Core: Kunye, Kubili, Kuthathu
ISBN: 9781431042609
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Core: Ngingagxuma
ISBN: 9781431042616
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Core: Uphi Upravesh
ISBN: 9781431042623
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Intermediate: Indlu Yami
ISBN: 9781431042715
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Intermediate: Isikhathi Sokugeza
ISBN: 9781431042708
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Intermediate: Izindlu
ISBN: 9781431042739
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Intermediate: Izipho Zika-Anna
ISBN: 9781431042722
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Grade 1 Intermediate: Yenza Iphaphethi Lenzinti
ISBN: 9781431042746
Product Type: Textbooks
R29.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Level 1 Bundle (20 Books)
ISBN: 9781431043392
Product Type: Textbooks
R553.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Level 2 Bundle (22 Books)
ISBN: 9781431043439
Product Type: Textbooks
R579.95
Macmillan Talking Stories Isizulu Level 3 Bundle (22 Books)
ISBN: 9781431043477
Product Type: Textbooks
R615.95
 

My Slim Kat

Kagiso Readers Ibanga 1 Big Book Pack (IsiZulu) (CAPS)
ISBN: 9780636131385
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R403.95
 

Readers are Leaders

Abafundayo Ngabaholi Level 1 (Set Of 17 Books)
ISBN: 9780853207870
Product Type: Textbooks
R1 099.95
Amaswidi
ISBN: 9780853207047
Product Type: Textbooks
R74.95
Ekilasini Lethu
ISBN: 9780853207061
Product Type: Textbooks
R74.95
Goba Uzelule!
ISBN: 9780853207160
Product Type: Textbooks
R74.95
Ibhungane Novemvane
ISBN: 9780853207146
Product Type: Textbooks
R74.95
Imindeni Yethu
ISBN: 9780853207030
Product Type: Textbooks
R74.95
Indlu Yami
ISBN: 9780853207078
Product Type: Textbooks
R74.95
Isikhathi Sokugeza
ISBN: 9780853207115
Product Type: Textbooks
R74.95
Isikole Sikasara
ISBN: 9780853207023
Product Type: Textbooks
R74.95
Izicathulo
ISBN: 9780853207054
Product Type: Textbooks
R74.95
Izindlu
ISBN: 9780853207108
Product Type: Textbooks
R74.95
Izinunu
ISBN: 9780853207153
Product Type: Textbooks
R74.95
Izipho Zikasiyabonga
ISBN: 9780853207085
Product Type: Textbooks
R74.95
Kuginqigonqo
ISBN: 9780853207139
Product Type: Textbooks
R74.95
Kunye, Kubili, Kuthathu Nezinye Izindatshana
ISBN: 9780853207009
Product Type: Textbooks
R107.95
Ngaphakathi, Ngaphandle Phezulu Naphantsi
ISBN: 9780853207122
Product Type: Textbooks
R74.95
Ugangisiza Yini?
ISBN: 9780853207016
Product Type: Textbooks
R74.95
Yenza Iphaphethi Lezinti
ISBN: 9780853207092
Product Type: Textbooks
R74.95
 

Spot On / Kollig Op

Kollig Op Graad 1 Leesboek: Betta se Familie Groot Boek (My Family)
ISBN: 9780796232670
Product Type: Textbooks
R184.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Betta se Familie Klein Boek (My Family)
ISBN: 9780796232663
Product Type: Textbooks
R58.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Carol gaan Doktor toe Klein Boek (My Body)
ISBN: 9780796232649
Product Type: Textbooks
R58.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Ek is Aampie Groot Boek (Food)
ISBN: 9780796232779
Product Type: Textbooks
R184.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Ek is Aampie Klein Boek (Food)
ISBN: 9780796232762
Product Type: Textbooks
R58.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Ek is die Wind Groot Boek (Seasons)
ISBN: 9780796232755
Product Type: Textbooks
R184.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Ek is die Wind Klein Boek (Seasons)
ISBN: 9780796232748
Product Type: Textbooks
R58.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Hennie gaan Skool toe Groot Boek (School)
ISBN: 9780796232694
Product Type: Textbooks
R184.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Hennie gaan Skool toe Klein Boek (School)
ISBN: 9780796232687
Product Type: Textbooks
R58.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Hoe Kom Ek Daar? Groot Boek (Transport)
ISBN: 9780796232717
Product Type: Textbooks
R184.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Hoe Kom Ek Daar? Klein Boek (Transport)
ISBN: 9780796232700
Product Type: Textbooks
R58.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Inkopies Doen Klein Boek (Shopping)
ISBN: 9780796232724
Product Type: Textbooks
R58.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Inkopies Groot Boek (Shopping)
ISBN: 9780796232731
Product Type: Textbooks
R184.95
Kollig Op Graad 1 Leesboek: Waar is Dassie se Stert? Groot Boek (Animals)
ISBN: 9780796232632
Product Type: Textbooks
R184.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Izikhathi Zonyaka Big Book (Seasons) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228734
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R149.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Izikhathi Zonyaka Little Book (Seasons) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228512
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R48.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Izithuthi Big Book (Transport) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228741
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R149.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Izithuthi IsiZulu - Little Book (Transport) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228567
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R48.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Kumnandi Ukuba Yimi Big Book (Food) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228628
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R149.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Kumnandi Ukuba Yimi Little Book (Food) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228574
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R48.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Nginomndeni Omkhulu Big Book (My Family) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228611
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R149.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Nginomndeni Omkhulu Little Book (My Family) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228550
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R48.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Thanda Umzimba Wakho Big Book (My Body) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228635
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R149.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Thanda Umzimba Wakho Little Book (My Body) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228581
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R48.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Ubuvila Abukhokheli Big Book (Animals) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228321
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R149.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Ubuvila Abukhokheli Little Book (Animals) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228208
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R48.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Uhambo Lokuyothenga Big Book (Shopping) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228642
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R149.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Uhambo Lokuyothenga Little Book (Shopping) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228598
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R48.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Usuku Lwami Lokuqala Esikoleni Big Book (School) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228604
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R149.95
Spot On IsiZulu Grade 1 Reader: Usuku Lwami Lokuqala Esikoleni Little Book (School) (CAPS)
Author: LMMS. Madondo; RT. Zungu
ISBN: 9780796228543
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R48.95
 

Thokozani

Thokozani Isizulu Grade 1: Abangani Abazithandayo
ISBN: 9781431054404
Product Type: Textbooks
R21.95
Thokozani Isizulu Grade 1: Isipho Sami
ISBN: 9781431054411
Product Type: Textbooks
R23.95
Thokozani Isizulu Grade 1: Izimanga Zikadumazile
ISBN: 9781431054367
Product Type: Textbooks
R26.95
Thokozani Isizulu Grade 1: Kwakuhle Kwethu!
ISBN: 9781431054428
Product Type: Textbooks
R26.95
Thokozani Isizulu Grade 1: Mina Nginguconsi!
ISBN: 9781431054398
Product Type: Textbooks
R26.95
Thokozani Isizulu Grade 1: Mina Nomndeni Wami
ISBN: 9781431054350
Product Type: Textbooks
R23.95
Thokozani Isizulu Grade 1: Ukunqoba
ISBN: 9781431054343
Product Type: Textbooks
R21.95
Thokozani Isizulu Grade 1: Umbube Ibhubesi Elizithandayo
ISBN: 9781431054374
Product Type: Textbooks
R21.95
Thokozani Isizulu Grade 1: Uzozo Umdlwanyana Othandekayo
ISBN: 9781431054381
Product Type: Textbooks
R23.95
 

X-Kit

Impumelelo Kwilitheresi Ibanga 1 Incwadi Yokufunda 10: Imvula nomoya (CAPS)
ISBN: 9780636051713
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R30.95
Impumelelo Kwilitheresi Ibanga 1 Incwadi Yokufunda 1: Umndeni wami (CAPS)
ISBN: 9780636051621
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R30.95
Impumelelo Kwilitheresi Ibanga 1 Incwadi Yokufunda 2: Ingane yethu (CAPS)
ISBN: 9780636051638
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R30.95
Impumelelo Kwilitheresi Ibanga 1 Incwadi Yokufunda 3: Ekhaya (CAPS)
ISBN: 9780636051645
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R30.95
Impumelelo Kwilitheresi Ibanga 1 Incwadi Yokufunda 4: Esikoleni (CAPS)
ISBN: 9780636051652
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R30.95
Impumelelo Kwilitheresi Ibanga 1 Incwadi Yokufunda 5: Ukudla (CAPS)
ISBN: 9780636051669
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R30.95
Impumelelo Kwilitheresi Ibanga 1 Incwadi Yokufunda 6: Ukuhogela nokuthinta (CAPS)
ISBN: 9780636051676
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R30.95
Impumelelo Kwilitheresi Ibanga 1 Incwadi Yokufunda 7: Izindaba ngezilwane (CAPS)
ISBN: 9780636051683
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R30.95
Impumelelo Kwilitheresi Ibanga 1 Incwadi Yokufunda 8: Ukuthenga (CAPS)
Author: Molteno Project Staff
ISBN: 9780636051690
Pages: 16
Published: 2003


Impumelelo kwilitheresi is a home language course developed especially for the Literacy learning programme in the Revised National Curriculum Statement (NCS). This pioneering course was developed by the Molteno Project and has achieved remarkable results in both South Africa and other sub-Saharan African countries.
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R30.95
Impumelelo Kwilitheresi Ibanga 1 Incwadi Yokufunda 9: Izehlakalo ezibalulekile (CAPS)
ISBN: 9780636051706
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R30.95
Impumelelo Kwilitheresi Ibanga 1 Reader Pack (CAPS)
ISBN: 9780636131507
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R300.95
 

Other Series

Big Book (Zulu) 1: Abangani Babhukuda Edamini
ISBN: 9780796032799
Product Type: Textbooks
R82.95
Big Book (Zulu) 2: Abangani Bayazijabulisa
ISBN: 9780796032935
Product Type: Textbooks
R82.95
Big Book (Zulu) 3: Uheriyethi Okhonondayo
ISBN: 9780796033079
Product Type: Textbooks
R82.95
Big Book (Zulu) 4:Woza Ugibele Nathi!
ISBN: 9780796041210
Product Type: Textbooks
R82.95
Leli yilizwe lethu
ISBN: 9781775711247
Product Type: Textbooks
CAPS Approved
R62.95
 

Google+

Cruising Edu. All rights reserved.

Terms and Conditions
About Us
On Special Now

Contact Us

Email: admin@cruisingedu.co.za
Tel: 083-776-2974
Fax: 086-545-8783